ข่าวสารสหกรณ์
  • 22 ต.ค. 2563
 2,770

รวมข่าวสารสหกรณ์ เดือนตุลาคม 2563

บทบรรณาธิการ โดย : ศูนยตา

 

เดือนแห่งการสูญเสีย และ อาลัย  “ผู้ก่อตั้งสอ.ปม.”

สวัสดีครับ สมาชิกชาวสหกรณ์ป่าไม้ทุกท่าน เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น นับเป็นวันแห่งการสูญเสียบุคคลสำคัญครั้งใหญ่ ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
สำหรับการจากไปของ "ผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด" ท่านถนอม เปรมรัศมี  ท่านได้จากไปอย่างสงบเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 รวมสิริอายุ 100 ปี 2 เดือน 24 วัน

 

ย้อนกลับไปเมื่อ 42 ปี ก่อนนั้น ท่านถนอม เปรมรัศมี ท่านดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้ ท่านได้คิดคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการป่าไม้ ในการแก้ปัญหาความขัดสนทางการเงิน ซึ่งในสมัยนั้นเองข้าราชการป่าไม้ ยังไม่มีสถาบันการเงินรองรับและช่วยเหลือแต่อย่างใด

 

และ วันที่ 28 กันยายน 2521  หน่วยงานที่เป็นมากกว่าสถาบันการเงิน... หน่วยงานที่ช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง ของพวกเราชาวป่าไม้ ก็ได้ถือกำเนิดขึ้น ในนาม “สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด”

 

จากวันนั้นถึงวันนี้ การที่ ท่านถนอม เปรมรัศมี ได้หว่านเมล็ดพันธุ์ แห่งการช่วยเหลือเอื้ออาทรออกไปนั้น ก็ได้เจริญเติบโตจากต้นกล้า เป็นป่าผืนใหญ่ ให้มวลสมาชิก ได้พักพิง มาอย่างยาวนาน นับเป็นคุณูประโยชน์อย่างยิ่ง ที่ท่านได้สร้างขึ้นมาให้พวกเรา “ชาวสหกรณ์ป่าไม้เป็นอย่างยิ่ง”

ด้วยรัก และ อาลัย ท่านถนอม เปรมรัศมี

 

เนื้อหาสำคัญของข่าวในรอบเดือนตุลาคม 2563 สหกรณ์ได้รวบรวมไว้ดังนี้
 


 
 

คิดถึงพ่อ ร้อยดวงใจ รำลึกถึงพ่อหลวงของแผ่นดิน

วันที่ 13 ตุลาคม  เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) แม้ประชาชนชาวไทยจะผ่านช่วงเวลาแห่งการสูญเสียมาแล้วกว่า 4 ปี แต่ทุกคนต่างยังรำลึกถึงพระองค์เสมอมา ตั้งแต่พระองค์ทรงครองราชย์ จากอดีตจนถึง ปี พ.ศ. 2559 (อ่านต่อคลิ๊ก) 

อาลัย ท่านถนอม เปรมรัศมี ผู้ก่อตั้งสอ.ปม. ถึงแก่กรรมอย่างสงบในวัย 100 ปี

เมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม 2563 เป็นวันแห่งการสูญเสียบุคคลสำคัญครั้งใหญ่ ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด สำหรับการจากไปของ "ผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด" ท่านถนอม เปรมรัศมี ท่านจากไปอย่างสงบเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 รวมสิริอายุ 100 ปี 2 เดือน 24 วัน (อ่านต่อคลิ๊ก)


UploadImage
 

โครงการ "วันออมแห่งชาติ" 26 - 31 ต.ค. 63

วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันแห่งการประหยัด และการออมของโลก (World Thrift Day) โดยกำหนดครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2467 สำหรับประเทศไทย คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2541 กำหนดให้วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันออมแห่งชาติ” เพื่อส่งเสริมให้คนไทย มีนิสัยรักการออม รวมทั้งเพื่อให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการออมเงิน ว่าเป็นส่วนสำคัญของชีวิตที่จะต้องกระทำอย่างต่อเนื่องขาดมิได้ (อ่านต่อคลิ๊ก) 

ประมวลภาพกิจกรรม วันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ ครบรอบ 42 ปี

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 ถือเป็นวันคล้ายวันก่อตั้งของสหกรณ์ ครบรอบ 42 ปี คณะกรรมการดำเนินการ และสมาชิก ได้ร่วมถวายสักการะพระพุทธไตรสสตวรรษาณุสรณ์ พระพรหมและพระบรมรูป (อ่านต่อคลิ๊ก) 

รายชื่อผู้โชคดี ได้รางวัลเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง

และแล้วเราก็ได้ผู้โชคดี ในการจับรางวัลสำหรับสมาชิกที่มีบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง จำนวน 33 รางวัล รวมเป็นเงิน 50,000 บาท เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 หรือวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ โดยใช้โปรแกรม Random สุ่มรายชื่อผู้โชคดี มีจำนวนเงินรางวัล ดังนี้ (อ่านต่อคลิ๊ก)  

ร่วมตอบแบบประเมินศูนย์ประสานงานสหกรณ์ ลุ้นรับรางวัล!!!

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ของพวกเรานั้น ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานขึ้นมาเพื่ออำนวยประโยชน์ให้แก่สมาชิกในส่วนภูมิภาคทุกท่าน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อประสานงานในเรื่องต่าง ๆ ของสหกรณ์ อย่างทั่วถึง เช่น การยื่นคำขอกู้ การจัดทำเอกสารส่งสหกรณ์ฯ การสอบถามข้อมูลข่าวสาร การจัดประชุมกลุ่มผู้แทนสมาชิก รวมถึงเพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและสร้างผู้นำสหกรณ์ (อ่านต่อคลิ๊ก) 

เป็นสมาชิกสมทบกับสหกรณ์ ดีอย่างไร? รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง?

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด คำนึงถึงหลักการ อดออม และ เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน เพื่อให้สมาชิกทุกๆท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ใครบ้างเป็นสมาชิกสมทบกับสหกรณ์ได้ ? (อ่านต่อคลิ๊ก) 

สมาชิกสมทบเมื่อออกจากหน่วยงานราชการแล้ว ต้องทำอย่างไร?

สมาชิกสมทบหลายท่านเมื่อต้องมีการโยกย้ายไปยังหน่วยงานอื่น มีเหตุจำเป็นที่ต้องลาออกจากหน่วยงานราชการ หรือแม้กระทั่งเกษียณอายุแล้วก็ตาม (อ่านต่อคลิ๊ก)สอ.ปม. สัญจรรับสมัครสมาชิกและสมาชิกสมทบ ณ จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้จัดกิจกรรมสัญจรพบปะสมาชิก ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พิษณุโลก และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)  โดยวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้ สหกรณ์ได้มุ่งเน้นการให้บริการแก่สมาชิก (อ่านต่อคลิ๊ก) 

สอ.ปม. ร่วมวางพวงมาลากรมป่าไม้ ครบรอบ 124 ปี

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด โดย นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธานกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ร่วมวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์วีรชนป่าไม้ เนื่องในโอกาสกรมป่าไม้ ครบรอบ 124 ปี (อ่านต่อคลิ๊ก) 

สอ.ปม. มอบเงินสนับสนุนวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด มอบเงินสนับสนุนวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 18 ปี จำนวน 20,000 บาท โดยมี นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้รับมอบเงิน (อ่านต่อคลิ๊ก) 

บัญชีออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข ทางเลือกดี ๆ ดอกเบี้ยสูงโดนใจ สำหรับชีวิตวัยเกษียณ

บัญชีออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุขทางเลือกดี ๆ ดอกเบี้ยสูงโดนใจ สำหรับชีวิตวัยเกษียณ การเกษียณอายุราชการ หากเราได้วางแผนไว้ก่อน ทั้งเรื่องการเงิน (อ่านต่อคลิ๊ก)

 

สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานเดือนกันยายน 2563

UploadImage