สาระน่ารู้
  • 13 ต.ค. 2563
 122

คิดถึงพ่อ ร้อยดวงใจ รำลึกถึงพ่อหลวงของแผ่นดิน

cr pic: thaipost.net

วันที่ 13 ตุลาคม  เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) แม้ประชาชนชาวไทยจะผ่านช่วงเวลาแห่งการสูญเสียมาแล้วกว่า 4 ปี แต่ทุกคนต่างยังรำลึกถึงพระองค์เสมอมา ตั้งแต่พระองค์ทรงครองราชย์ จากอดีตจนถึง ปี พ.ศ. 2559 พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ช่วยปลดปล่อยประชาชนจากความยากไร้ ผู้ที่ทำให้แผ่นดินของเราน่าอยู่ ผู้ที่ทรงงานอย่างหนักเพื่อความสุขของราษฎร ถึงแม้วันนี้ประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมตรงที่เราไม่มีพระองค์อยู่เคียงข้างแล้ว แต่ความประทับใจและความรักที่มีต่อพระองค์ท่าน จะไม่มีวันจางหาย
     

UploadImage
cr pic: Photoontour

หากจดจำภาพของพระราชาในนิทานหรือละคร พระองค์คือเจ้าของแผ่นดินที่อยู่กินอย่างหรูหรา แต่สำหรับภาพของในหลวงของชาวไทยนั้น ช่างห่างไกลกับภาพเหล่านั้น เวลาที่พระองค์ทรงงานตามชนบทพร้อมกับกล้องถ่ายรูป โดยที่ไม่ได้สวมชุดหรูหรา ทั้ง ๆ ที่ทรัพย์สมบัติและบารมีของพระองค์ที่มีนั้น พระองค์ไม่จำเป็นต้องเสด็จพระราชดำเนินไปยังถิ่นทุรกันดาร จนต้องลำบากพระวรกายเช่นนั้น แต่พระองค์ท่านต้องการให้ประชาชนได้รู้ว่าพวกเขาไม่ได้ถูกทอดทิ้งและอยู่ในสายพระเนตรของพระองค์เสมอ อีกทั้งพระองค์ยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนชาวไทยในการเดินทางสายกลาง และดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียง
 
UploadImage
                cr pic: ศาสตร์พระราชา
 
พระองค์ทรงงานอย่างหนักเพื่อที่จะพัฒนาประเทศไทย ทั้งเรื่องการแปลงผลผลิตการเกษตร โครงการต่าง ๆ  และที่สำคัญพระองค์ทรงห่วงใยปวงชนชาวไทยทุกคน ทรงเป็นเสมือนครูในยามที่พระองค์สอนการอยู่แบบพอเพียงด้วยตนเอง พระองค์ทรงเป็นเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนไทยทั้งปวงยามที่ทุกคนมีทุกข์ พระองค์ทรงแก้ไขปัญหาบ้านเมืองในบางโอกาส พร้อมทั้งตรัสให้ทุกคนสมานฉันท์ซึ่งกันและกัน ทุกลมหายใจของพระองค์ ทรงนึกถึงแต่ทุกข์สุขของราษฎรเท่านั้น ไม่ว่ากาลเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน คำสอนพ่อหลวงและเรื่องราวของพ่อ จะถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นตราบนานเท่านาน
UploadImage