ภาพกิจกรรม
  • 02 ต.ค. 2563
 588

สอ.ปม. ร่วมทำบุญและวางพวงมาลาวันสถาปนากรมอุทยานฯ ครบรอบ 18 ปี

สอ.ปม. ร่วมวางพวงมาลากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ครบรอบ 18 ปี วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563

ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 18 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด โดย นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธานกรรมการดำเนินการ นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี กรรมการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ และวางพวงมาลาเพื่อระลึกถึงคุณงามความดี ตลอดจนความเสียสละของเหล่าวีรชนป่าไม้ จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage