ข่าวสารสหกรณ์
  • 18 ต.ค. 2563
 2,782

อาลัย ท่านถนอม เปรมรัศมี ผู้ก่อตั้งสอ.ปม. ถึงแก่กรรมอย่างสงบในวัย 100 ปี

 

อาลัย ท่านถนอม เปรมรัศมี อดีตอธิบดีกรมป่าไม้ และ ผู้ก่อตั้งสอ.ปม. ถึงแก่กรรมอย่างสงบในวัย 100 ปี

 

เมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม 2563 เป็นวันแห่งการสูญเสียบุคคลสำคัญครั้งใหญ่ ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด สำหรับการจากไปของ "ผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด" ท่านถนอม เปรมรัศมี ท่านจากไปอย่างสงบเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 รวมสิริอายุ 100 ปี 2 เดือน 24 วัน

 

ท่าน ถนอม เปรมรัศมี ท่านเป็นผู้ที่สร้างคุณูประโยชน์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการป่าไม้ ให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น
 

UploadImage
 

โดยในปี 2521 ท่านดำรงตำแหน่ง "อธิบดีกรมป่าไม้" และได้มีบันทึกกรมป่าไม้ ข้าราชการกรมป่าไม้ แจ้งให้ทราบถึงหลักการและผลดีต่าง ๆ ของสหกรณ์ ที่ชี้ให้เห็นทางออกในการแก้ปัญหาเมื่อต้องเผชิญยามขัดสน ซึ่งสมัยนั้นข้าราชการและลูกจ้างเมื่อคราวอับจน มักกู้หนี้ยืมสินในอัตราดอกเบี้ยที่แพงลิ่ว ซึ่งกรมป่าไม้ในสมัยนั้นเอง ไม่มีสถาบันการเงินคอยช่วยเหลือ


UploadImage
 

บันทึกกรมป่าไม้ฉบับนี้เองจึงนับเป็น “จุดเริ่มต้นอย่างแท้จริง ของ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด” บันทึกฉบับนี้บอกกล่าววัตถุประสงค์ ในการขอจัดตั้งสหกรณ์ จากนั้น นายทะเบียนสหกรณ์ได้จดทะเบียนสหกรณ์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2521 จึงถือเป็นวันก่อตั้งสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด


UploadImage
 

สำหรับประวัติของท่านถนอม เปรมรัศมี อดีตอธิบดีกรมป่าไม้ และผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

ท่านเกิดเมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2463 ที่บ้านตลาดขวัญ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี เป็นบุตรชายคนโตในจำนวนพี่น้อง 5 คน

 

ประวัติการศึกษา

  • โรงเรียนศรีบุณยานนท์
  • โรงเรียนอำนวยศิลป์ปากคลองตลาด
  • โรงเรียนป่าไม้แพร่รุ่นที่ 3 ได้รับประกาศนียบัตรเกียรตินิยมเหรียญเงิน วิชาวนศาสตร์
  • สอบชิงทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปี พ.ศ. 2509 เข้ารับการศึกษาที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ.รุ่นที่ 9 ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับพลเอกเปรมติณสูลานนท์

 

ประวัติการงาน

  • ปี พ.ศ. 2483 เข้าบรรจุที่กองค้นคว้ากรมป่าไม้ โดยตำแหน่งพนักงานป่าไม้ ได้รับคำสั่งให้ไปดำเนินการ จัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์พุแค จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นสวนพฤกษศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย
  • ตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางผลิตผล
  • รองอธิบดีกรมป่าไม้
  • ในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้นับเป็นอธิบดีกรมป่าไม้คนที่ 15

ประวัติท่านถนอม เปรมรัศมี (ขอบคุณคลิปวิดีโอจาก youtube Sittisak Boonprajuab เป็นอย่างยิ่ง)

 

กำหนดการสวดพระอภิธรรม

ณ วัดท้ายเมือง ถ.นนทบุรี1 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ข้างโรงเรียนศรีบุณยานนท์

- วันจันทร์ที่ 19 ต.ค.2563

เวลา 17.00 น. พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

เวลา 18.00 น. สวดพระอภิธรรม

- วันอังคารที่ 20 - วันเสาร์ที่ 24 ต.ค. 2563

เวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรม

- วันเสาร์ที่ 24 ต.ค. 2563

เวลา 10.00 น. ทำบุญ 7 วัน

เวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรม

- วันอาทิตย์ที่ 25 ต.ค. 2563

เวลา 15.00 น. เคลื่อนศพเวียนเมรุ

เวลา 16.00 น. แสดงพระอภิธรรมเทศนา

เวลา 17.00 น. พระราชทานเพลิง

***งดพวงหรีด***

 

 


 

UploadImage
UploadImage
UploadImage