สาระน่ารู้
  • 30 ก.ย. 2563
 6,010

รายชื่อผู้โชคดี ได้รางวัลเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
ได้รับรางวัลบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
จำนวน 33 รางวัล

สอ.ปม. โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงแล้ว


และแล้วเราก็ได้ผู้โชคดี ในการจับรางวัลสำหรับสมาชิกที่มีบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง จำนวน 33 รางวัล รวมเป็นเงิน 50,000 บาท เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 หรือวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ โดยใช้โปรแกรม Random สุ่มรายชื่อผู้โชคดี มีจำนวนเงินรางวัล ดังนี้ 

รางวัลที่ 1. เงินฝาก 10,000 บาท จำนวน  1 รางวัล
รางวัลที่ 2. เงินฝาก  5,000 บาท จำนวน  2  รางวัล
รางวัลที่ 3. เงินฝาก   1,000 บาท จำนวน 30 รางวัล
 
เงื่อนไขการเปิดบัญชี

  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
  • ฝากโดยหักจากเงินได้รายเดือน เงินบำนาญ หรือบำเหน็จรายเดือน
  • การถอน ต้องถอนพร้อมปิดบัญชี และมีสิทธิ์เปิดบัญชีใหม่ ได้อีก 1 ครั้ง
  • อัตราดอกเบี้ย 3.80%  ต่อปี ตามประกาศสหกรณ์
  • ฝากครบ 6 เดือน มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัล ปีละ 2 ครั้ง โดยจับรางวัลทุกวันที่ 28 กันยายน (วันเกิดสหกรณ์ของทุกปี) และในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี (ต้นเดือนกุมภาพันธ์)
สมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง  รีบเปิดนะคะ แล้วมาร่วมลุ้นรางวัลกัน ไม่แน่ผู้โชคดีครั้งหน้า อาจเป็นคุณ....

UploadImage