ประกันชีวิตกลุ่มคืออะไร? ค่าเบี้ยประกันและความคุ้มครองเท่าไรบ้าง
 1,862

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

** สำหรับสมาชิกเท่านั้น** สหกรณ์สนับสนุนค่าประกันชีวิตกลุ่มทุกเบี้ยประกัน เดือนละ 50 บาท รวมเป็นปีละ 600 บาท

 

สาระน่ารู้

การคิดยอดการหักชำระค่าประกันชีวิตกลุ่มที่แท้จริง ให้นำอัตราเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มที่เลือก ลบด้วย 50 บาท จะเป็นยอดการหักชำระค่าเบี้ยประกันรายเดือนจากสมาชิก เช่น เบี้ย 385 - 50 = 335 บาท คือยอดที่ชำระจริง