สหกรณ์ดิจิทัล
 • 06 ก.พ. 2566
 17,226

เปิดแล้ว!!! ยื่นรับสวัสดิการ แบบออนไลน์ ครอบคลุมทุกสวัสดิการ

Highlight

 • เปิดแล้ว!! ยื่นขอรับสวัสดิการแบบออนไลน์ ครอบคลุมทุกสวัสดิการ
 • ขอรับสวัสดิการสมาชิก คลิ๊ก
 • ขอรับสวัสดิการสมาชิกสมทบ คลิ๊ก
 • ยื่นได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์
 • สมาชิก 12 สวัสดิการ
 • สมาชิกสมทบ 6 สวัสดิการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้มีการพัฒนาโครงการ CO-OP Digital มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2565 สหกรณ์ได้พัฒนาระบบการขอรับสวัสดิการรูปแบบใหม่ ให้สมาชิกสามารถทำการยื่นขอรับทุนสวัสดิการแบบออนไลน์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ ผ่านเว็บไซต์สหกรณ์ โดยเริ่มจากทุนการศึกษาบุตรสมาชิก เป็นสวัสดิการแรก

 

และในปี 2566 สหกรณ์ได้เปิดระบบยื่นขอสวัสดิการออนไลน์ สำหรับสมาชิก 12 สวัสดิการ และสำหรับสมาชิกสมทบอีก 6 สวัสดิการ ซึ่งสมาชิกสามารถยื่นขอได้ทางเว็บไซต์สหกรณ์ ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้สมาชิกสามารถยื่นได้ 24 ชั่วโมง ประหยัดค่าใช้จ่าย และได้รับสวัสดิการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น   


โดยแบ่งสวัสดิการที่ ยื่นขอออนไลน์ได้ ดังนี้

สวัสดิการที่เปิดให้ ยื่นออนไลน์

สมาชิก 12 สวัสดิการ คลิ๊ก

 • สวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาของสมาชิก
 • สวัสดิการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของสมาชิก
 • สวัสดิการเพื่ออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์
 • สวัสดิการเพื่อการสมรส
 • สวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่
 • สวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่
 • สวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิก
 • สวัสดิการเพื่อสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด
 • สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย
 • สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกเมื่อทุพพลภาพ
 • สวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพบิดา มารดา คู่สมรสและบุตรของสมาชิก
 • สวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิก

 

สมาชิกสมทบ 6 สวัสดิการ คลิ๊ก

 • สวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิกสมทบ
 • สวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาของสมาชิกสมทบ
 • สวัสดิการเพื่อการมงคลสมรสของสมาชิกสมทบ
 • สวัสดิการสมาชิกสมทบเพื่ออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์
 • สวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่ของสมาชิกสมทบ
 • สวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ของสมาชิกสมทบ

 

สวัสดิการที่ไม่ต้องยื่นขอ

 • สวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิกและวันคล้ายก่อตั้งสหกรณ์

    **สหกรณ์จะโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ในเดือนเกิดของสมาชิกและในวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ อ่านรายละเอียด
 

 • สวัสดิการเพื่อการประกันชีวิตสมาชิก

    **สหกรณ์สนับสนุนเงินประกันชีวิตของสมาชิก 50 บาท ทุกเดือน อ่านรายละเอียด
 

 • สวัสดิการเพื่อบำเหน็จสมาชิก

    **สหกรณ์จะโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิก เมื่อมีอายุครบ 60 ปี และเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 ปี อ่านรายละเอียด
 

 • สวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส

    **สหกรณ์จะโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิก เมื่อมีอายุครบ 61 ปี และเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 ปี อ่านรายละเอียด

สวัสดิการที่ต้องยื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์

 • สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ อ่านรายละเอียด
 • สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพสำหรับสมาชิกที่มิได้ทำประกันชีวิต อ่านรายละเอียด
 • สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสมทบเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ อ่านรายละเอียด

**เนื่องจากมีเอกสารสำคัญหลายอย่างที่ต้องใช้ยื่นในการขอรับสวัสดิการนี้ สหกรณ์จึงต้องตรวจสอบให้ละเอียดถี่ถ้วน

 


UploadImage

UploadImage

UploadImage


UploadImage

UploadImage