ข่าวสารสหกรณ์
  • 19 พ.ค. 2563
 6,457

รวมข่าวสารสหกรณ์ เดือนพฤษภาคม 2563

 

บทบรรณาธิการ เดือนพฤษภาคม 2563
 

สร้างเด็กดี ปลูกพลังแห่งปัญญา เพราะอนาคตของชาติ เริ่มต้นจากเด็ก

ก่อนอื่นต้องยินดีไปกับพวกเราประชาชนชาวไทยทุกๆ ท่าน ที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆ เป็นลำดับ จากหลักร้อย เหลือหลักสิบ และบางวันไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม  จนรัฐบาลได้ประกาศมาตรการผ่อนปรน “ปลดล็อคดาวน์” ให้กับผู้ประกอบกิจการบางประเภทได้รับอนุญาตเปิดทำการได้ แต่ยังคงต้องอยู่ในกฎระเบียบความปลอดภัย ที่ทางสาธารณสุข กำหนด รวมถึงต้องปฎิบัติตาม พรก.ฉุกเฉิน ต่อไป ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดระลอก 2 ขึ้นมาอีกครั้ง

 

รวมถึงสถานศึกษาที่มีกำหนดการเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  สหกรณ์ก็ได้มีโครงการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ทุก ๆ ท่านเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และ เป็นขวัญกำลังใจ แก่บุตรของสมาชิก ในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อเป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไป

 

โดยเนื้อหาสำคัญของข่าวในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 สหกรณ์ได้รวบรวมไว้ดังนี้

 

UploadImage

1. ทุนการศึกษาปี 2563 สร้างเด็กดี ปลูกพลังแห่งปัญญา

ทุนส่งเสริมฯ ทุนละ 600 บาท ได้ทุกคน ทุนเรียนดี เรียงตามคะแนน หมดเขตวันที่ 16 ต.ค. 63 ประกาศผลทุนวันที่ 2 พ.ย. 63

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด มอบสวัสดิการเพื่อการศึกษาแก่บุตรสมาชิก โดยบุตรสมาชิกที่ขอรับทุนการศึกษาต้องมีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์ ยื่นขอรับทุนได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 16 ตุลาคม 2563 คลิ๊กอ่านต่อ 

2. ปรับลดอัตราดอกเบี้ย เงินกู้ทุกประเภท 0.30% เงินฝากทุกประเภท 0.20% เริ่ม 1 พ.ค. 63 ทำให้ปีนี้ปันผล-เฉลี่ยคืนก็จะลดลง
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid -19 ในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจทั้งในประเทศและเศรษฐกิจโลก โดยในประเทศไทยทิศทางของเศรษฐกิจได้เกิดการชะลอตัวและตกต่ำกว่าที่หลายฝ่ายคาดหมายไว้ รวมทั้งคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีมติให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงหลายครั้งติดต่อกัน โดยล่าสุดได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 1.00 ต่อปี เป็นร้อยละ 0.75 ต่อปี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและประคับประคองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้สามารถปรับตัวได้กับสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่เกิดขึ้นทั่วโลก คลิ๊กอ่านต่อ 

3. ขยายเวลายื่นพักชำระหนี้-ลดค่าหุ้นรายเดือน ถึง 18 ก.ย. 63

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ได้มีมาตรการช่วยเหลือสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สหกรณ์ ได้กําหนด มาตรการพักชําระหนี้เงินต้น 3 เดือน (ตามความสมัครใจ) และ ลดส่งค่าหุ้นรายเดือน ขั้นต่ำ 500 บาท นาน 3 เดือน (ตามความสมัครใจ) โดยได้เริ่มให้ส่งเอกสาร ได้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 และจะมีผลพักชําระหนี้เงินต้น และ ลดส่งค่าหุ้นรายเดือน ได้ในเดือนพฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม 2563 นั้น คลิ๊กอ่านต่อ 

4. ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่าง ๆ ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์จำนวน 74 สหกรณ์มีการลงทุนไว้กับบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) รวมเป็นเงินกว่า 3.6 หมื่นล้านบาท อาจมีปัญหาได้รับผลกระทบจากกรณีวิกฤติของบริษัทการบินไทยฯ และปรากฏรายชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เป็น 1 ใน 74 สหกรณ์ที่เป็นผู้ลงทุนดังกล่าวด้วย ซึ่งอาจทำให้สมาชิกสหกรณ์ฯ เกิดความวิตกกังวลใจต่อข่าวสารดังกล่าว นั้น

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ขอเรียนชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ดังนี้ คลิ๊กอ่านต่อ
 

5. งดจัดโครงการกิจกรรมกลุ่มสมาชิก ปี 63 เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้มีการจัดโครงการกิจกรรมกลุ่มสมาชิก ขึ้นเป็นประจำทุกๆปี เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสหกรณ์ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายกลุ่มสมาชิกของทุกส่วนราชการเพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันของมวลสมาชิก คลิ๊กอ่านต่อ

 
 

6. ประหยัดต่อเนื่อง กับเงินกู้สามัญ สำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

ยุคแห่งพลังงานทดแทน ทางเลือกใหม่! กับฝันที่ไม่ไกลเกินเอื้อม

ทุกวันนี้มีการใช้ยานยนต์บนท้องถนนมากขึ้น ใช้พลังงานมากขึ้น ขณะที่พลังงานมีจำกัดและขาดแคลน อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ยานยนต์ไฟฟ้าจึงกำลังเป็นเทรนด์ที่มาแรงในปัจจุบัน และกำลังค่อยๆ เข้ามาแทนที่ยานยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งประหยัดค่าใช้จ่าย สอ.ปม. จึงมีแนวคิดส่งเสริมให้สมาชิกประหยัดพลังงาน เพื่อลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงที่เป็นต้นเหตุของฝุ่น PM 2.5 ต่อยอดจากโครงการเดิมที่มีเงินกู้สามัญเพื่อติดตั้งเชื้อเพลิง LPG และ NGV ในรถยนต์ คลิ๊กอ่านต่อ 

7. 8 โฉมใหม่!! เว็บสหกรณ์

ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลก้าวหน้าและพัฒนาอย่างรวดเร็ว สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้พัฒนาเว็บไซต์ใหม่ ตามโครงการ Co-op Digital 2020 เพื่อให้สมาชิกใช้งานง่าย รองรับการทำงานบนหน้าจอทุกอุปกรณ์ หากใครที่เข้าชมเว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด www.025798899.com จะเห็นหน้าเว็บไซต์โฉมใหม่ของสหกรณ์ ที่เข้าถึงได้ง่าย แบ่งหมวดหมู่ให้สมาชิกได้ใช้งานอย่างสะดวก คลิ๊กอ่านต่อ 

8. วิธีการทิ้งหน้ากากอนามัย ใช้แล้วอย่างถูกวิธี โดยไม่เสี่ยงติดเชื้อ

ในสภาวะปัจจุบันที่เกิดโรคระบาดอย่างเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) และมีการแพร่กระจายออกเป็นวงกว้าง หรือในบางสถานการณ์ที่กระทบต่อสุขภาพของคน เช่น ปัญหาฝุ่นละออง ส่งผลให้ในแต่ละวันมีขยะที่เกิดจากหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วจำนวนมาก แล้วเราจะทิ้งขยะเหล่านี้อย่างไรให้ถูกต้องและไม่กลายเป็นต้นตอใหม่ของการแพร่กระจายเชื้อโรค เนื่องจากขยะที่เกิดจากหน้ากากอนามัยนั้นถือเป็นขยะติดเชื้อ เพราะหน้ากากอนามัยใช้แล้วมีสารคัดหลั่งอย่างน้ำลาย น้ำมูก หรือเสมหะปนเปื้อนอยู่ เราจึงควรเรียนรู้การทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี ซึ่งสามารถทำได้ ดังนี้ คลิ๊กอ่านต่อ

UploadImage
 

9. ตอบคำถามจากที่ประชุมใหญ่ 2563

ขอชื่นชมสหกรณ์ฯ ที่เชิญอาจารย์คัมภีร์ นับแสง มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับร่างกฏกระทรวงฉบับใหม่ และในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งต่อไป หากคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าเรื่องใดที่จะเป็นปัญหา เห็นควรให้จัดวิทยากรที่มีความรู้มาบรรยายเรื่องดังกล่าวเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้แทนสมาชิกต่อไป คลิ๊กอ่านต่อ


สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานเดือนเมษายน 2563
UploadImage