ข่าวสารสหกรณ์
  • 17 ก.พ. 2564
 4,553

รวมข่าวสารสหกรณ์ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564

บทบรรณาธิการโดย : สายพิรุณ
 

สวัสดีสมาชิกและสมาชิกสมทบทุกท่าน กับการอัพเดทข้อมูลข่าวสารสหกรณ์ป่าไม้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 กันค่ะ ผ่านพ้นกันไปแล้วกับกิจกรรมสำคัญของสหกรณ์ อย่างการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ "COVID - 19 ระลอกใหม่" นั้น ทำให้สหกรณ์ต้อง มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการประชุมใหญ่ จากสำนักงานสหกรณ์ ไปจัดงานที่ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน การจัดสรรกำไรสุทธิ การพิจารณาแผนงาน และงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564

 

ขอแสดงความยินดี กับผู้โชคดี ทั้ง 33 ท่าน ที่ได้รับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง โดยมีการจับรางวัลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ที่ผ่านมา หากท่านใดยังไม่มีบัญชีนี้ อย่ารอช้า..ท่านอาจจะเป็นผู้โชคดีในครั้งต่อไปค่ะ

 

ได้รับเงินปันผล..แต่กดเงินออกไม่ได้.. สหกรณ์ได้โอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ให้กับสมาชิกในวันที 6 กุมภาพันธ์ 2564 สมาชิกหลายท่านประสบปัญหากับการถอน-โอนเงินปันผลด้วยบัตร ATM ธนาคารกรุงไทย แล้วต้องเจอกับระบบขัดข้อง ไม่สามารถถอนเงินออกมาใช้ได้ ทั้งนี้ ทางสหกรณ์ต้องขออภัยท่านสมาชิกทุกท่านเป็นอย่างสูง สหกรณ์ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด และสัญญาว่าจะพัฒนาระบบให้ดีขึ้นต่อไป เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมวลสมาชิกอย่างดีที่สุด


เนื้อหาสำคัญของข่าวในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สหกรณ์ได้รวบรวมไว้ดังนี้


 

วันสหกรณ์แห่งชาติ พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง

วันสหกรณ์แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี สืบเนื่องมาจากสหกรณ์ในประเทศต่าง ๆ เจริญก้าวหน้าส่งผลดีในการพัฒนาประเทศ  สำหรับประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.2458 นโยบายแห่งรัฐ เห็นสมควรนำวิธีการสหกรณ์ เข้ามาช่วยพัฒนาประเทศให้ประชาชนได้หลุดพ้นจากความยากจน โดยเฉพาะเกษตรกร (คลิ๊กอ่านต่อ)

 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  "COVID - 19 ระลอกใหม่" นั้น ทำให้สหกรณ์จำเป็นต้อง มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 จากสำนักงานสหกรณ์ ไปจัดงานที่ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (คลิ๊กอ่านต่อ)


UploadImage
 

ผลการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ 2564

เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับ สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งภายในงาน ผู้แทนสมาชิกได้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ 1 คน และ กรรมการดำเนินการ  แทนกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระ อีก 7 คน (คลิ๊กอ่านต่อ)


 

อาลัยรัก...คุณพิณ เกื้อกูล

อาลัยรัก..คุณพิณ เกื้อกูล อดีตประธานกรรมการฯ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ผู้ทำหน้าที่ของผู้แทนสมาชิก จวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

คุณพิณ เกื้อกูล ท่านจากไปอย่างสงบ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 รวมอายุ 79 ปี 11 เดือน เคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 31 ประจำปี 2551 โดยตลอดอายุการทำงาน และการเป็นสมาชิกกับสหกรณ์ ท่านได้ร่วมคิด และ (คลิ๊กอ่านต่อ)
รายชื่อผู้โชคดี ได้รางวัลเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รับรางวัลออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง จำนวน 33 รางวัล สอ.ปม. โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงแล้ว

และแล้วเราก็ได้ผู้โชคดี กับการจับรางวัลสำหรับสมาชิกที่มีบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง จำนวน 33 รางวัล รวมเป็นเงิน 50,000 บาท ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 โดยใช้โปรแกรม Random สุ่มรายชื่อผู้โชคดี มีจำนวนเงินรางวัล ดังนี้ 
รางวัลที่ 1. เงินฝาก 10,000 บาท จำนวน  1 รางวัล
รางวัลที่ 2. เงินฝาก  5,000 บาท จำนวน  2 รางวัล
รางวัลที่ 3. เงินฝาก  1,000 บาท จำนวน 30 รางวัล

(คลิ๊กอ่านต่อ) 

ประกาศ เงินรอจ่ายคืนและเงินรับโอนจากสมาชิก

เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้มีบัญชีเงินรอจ่ายคืน เงินรับโอนจากสมาชิก และเงินโอนเข้าบัญชีสหกรณ์ค้างจ่ายที่สมาชิกผู้มีสิทธิจะได้รับ แต่มิได้มาติดต่อขอรับเงินดังกล่าว ซึ่งทำให้มีเงินค้างจ่ายอยู่ในบัญชีของสหกรณ์เป็นจำนวนมากและเป็นระยะเวลานาน (คลิ๊กอ่านต่อ)

 

สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานเดือนมกราคม 2564


UploadImage