ข่าวสารสหกรณ์
  • 18 ธ.ค. 2563
 6,943

รวมข่าวสารสหกรณ์ เดือนธันวาคม 2563

บทบรรณาธิการโดย :ไผ่ลู่ลม

 

เผลอแป๊บเดียวก็จะถึงเวลานับถอยหลังบอกลาปี 2563 กันแล้ว เวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วนัก ไม่ทันไร บางคนก็บ่นว่ามีอะไรอีกตั้งหลายอย่างที่วางแผนไว้ตั้งแต่ต้นปีว่าจะทำแต่ยังไม่ได้ลงมือทำสักที ตอนนี้ก็น่าจะได้เวลาเริ่มต้นกันใหม่อีกทีแล้วนะค่ะ และข่าวดีส่งท้ายปี นั่นก็คือ สอ.ปม. รับการจัดระดับมาตรฐาน “เป็นสหกรณ์ระดับดีเลิศ” โดยสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้ดำเนินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และด้วยความมุ่งมั่นและการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งของ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จึงทำให้ได้รับการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ อยู่ในระดับ ดีเลิศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จะดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมวลสมาชิก และไม่ได้หยุดนิ่งที่จะพัฒนาต่อไปและรักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์ให้อยู่ในระดับ ดีเลิศ ต่อไป

         

ปีใหม่ 2564 นี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด มอบของขวัญให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ เป็นเงิน จำนวน 100 บาท โดยโอนเข้าบัญชี วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และเป็นการประหยัดรายจ่ายเพื่อสำรองเงินสหกรณ์ไว้รองรับวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ

          

สุดท้ายขอให้สมาชิกทุกท่านมีความสุข สนุกกันอย่างมีสติ เดินทางเที่ยวอย่าลืมเว้นระยะห่างระหว่างกัน ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน พกเจลล้างมือ ทำจิตใจเบิกบานแล้วพร้อมทำงานในปีหน้า สวัสดีปีใหม่ค่ะ 
 

เนื้อหาสำคัญของข่าวในรอบเดือนธันวาคม 2563 สหกรณ์ได้รวบรวมไว้ดังนี้


 

สอ.ปม. รับการจัดระดับมาตรฐาน “เป็นสหกรณ์ระดับดีเลิศ”

ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายการจัดมาตรฐานสหกรณ์ เพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งได้กำหนดระดับมาตรฐานสหกรณ์ออกเป็นสี่ระดับด้วยกัน คือ ระดับดีเลิศ ระดับดีมาก ระดับดี และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 

โดยสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้ดำเนินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์เป็นที่ “คลิ๊กอ่านต่อ”


UploadImage


แจ้งเปลี่ยนแปลงการรับเงินปันผล ภายใน 8 ม.ค. 64

เลือกรับได้ 2 กรณี เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ หรือโอนเป็นหุ้น

ใกล้เข้ามาแล้ว..กับการรับผลตอบแทนที่สมาชิกได้ร่วมถือหุ้นกับสหกรณ์ และได้รับเงินปันผลนั่นเอง ในทุก ๆ ปี เมื่อใกล้จะครบปีบัญชีของสหกรณ์ (31 ธันวาคม) สหกรณ์จะเปิดให้สมาชิกและสมาชิกสมทบสามารถส่งเรื่องแจ้งการเปลี่ยนการรับเงินปันผล “คลิ๊กอ่านต่อ” 

3 เหตุผลสำคัญ การมอบของขวัญปีใหม่ 2564 สหกรณ์มอบเงิน 100 บาท โอนเข้าบัญชี 31 ธันวาคม 2563

คณะกรรมการดำเนินการ มีมติในคราวการประชุมครั้งที่ 11  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยมอบของขวัญปีใหม่ 2564 ให้สมาชิกและสมาชิกสมทบที่สมัครเป็นสมาชิกภายในวันที่ 28 กันยายน 2563 เป็นเงินจำนวน 100 บาท ทั้งนี้ สหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2563

สำหรับสาเหตุที่สำคัญกับการมอบของขวัญปีใหม่ในปีนี้เป็นเงินโอนเข้าบัญชี มิได้เป็นของที่ระลึกเหมือนกับปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีเหตุผล ดังนี้ “คลิ๊กอ่านต่อ”


UploadImage
 

ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก ปฎิบัติหน้าที่ประจำปี 64- 65

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เรื่องกำหนดการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก สำหรับปฎิบัติหน้าที่ประจำปี 2564-2565 กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกและรายงานผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกให้สหกรณ์ทราบ เพื่อประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก “คลิ๊กอ่านต่อ”

 


ผู้แทนสมาชิกดีเด่น ประจำปี 2562-2563

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เรื่อง การคัดเลือกผู้แทนสมาชิกดีเด่น ประจำปี 2562 – 2563 กำหนดให้สมาชิก หรือกลุ่มสมาชิก เป็นผู้เสนอชื่อผู้แทนสมาชิกที่มีคุณสมบัติตรงตามที่สหกรณ์กำหนด โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็น “ผู้แทนสมาชิกดีเด่น” ประจำปี 2562 – 2563 โดยให้เสนอชื่อ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 และการคัดเลือกระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2563 และจะมอบรางวัลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 นั้น  “คลิ๊กอ่านต่อ”

 


 

ห้ามใช้!! นำ้ยาลบคำผิด ในเอกสารต่างๆ ของสหกรณ์

แจ้งสมาชิกที่กรอกเอกสารกับทางสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ไม่ว่าจะเป็น หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ , สัญญาเงินกู้ หรือเอกสารต่างๆ “คลิ๊กอ่านต่อ”


 

ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ลุ้นรับรางวัล

ด้วยมาตรฐานในการบริหารงาน และ ยกระดับการบริการสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จึงได้จัดทำ “แบบสอบถามความพึงพอใจของสมาชิก ที่มีในการบริการต่างๆ” ขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี โดยในปี 2563 นี้  สมาชิกสามารถร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 ธ.ค. 63  พร้อมลุ้นรับของรางวัล “เครื่องปั่นผลไม้ จำนวน 10 รางวัล” โดยสหกรณ์จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 25 ธ.ค. 63 “คลิ๊กอ่านต่อ”

 


 

สอ.ปม. “ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย” ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้มุ่งมั่นดำเนินงานด้วยมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล เพื่อความปลอดภัยของสมาชิก เจ้าหน้าที่ และทรัพย์สินของสหกรณ์ โดยอาคารสำนักงานของสหกรณ์ได้ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานในการป้องกันการเกิดอัคคีภัย ไว้ใช้งานอย่างครบถ้วน ทั่วทั้งสำนักงาน รวมถึงได้จัดทำการอบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ขึ้นเป็นประจำทุกปี  “คลิ๊กอ่านต่อ”
 

สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานเดือนพฤศจิกายน 2563
UploadImage

 


เอกสาร