ข่าวสารสหกรณ์
  • 20 พ.ย. 2566
 3,843

รวมข่าวสารสหกรณ์ ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2566

บทบรรณาธิการโดย : เทียนหอม


 สวัสดีเดือนพฤศจิกายนนะคะ... ลมหนาวพัดผ่านกลับมาทำให้เราได้ชื่นใจอีกครั้ง เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมาเยือนของฤดูหนาว หลายคนอาจกำลังรอคอยฤดูกาลนี้และเริ่มวางแผนในการท่องเที่ยวเพื่อไปรับลมหนาวกัน และยังมีเทศกาลมากมายที่ถูกจัดขึ้นในช่วงนี้ รวมถึงงานมงคลต่างๆ อย่างเช่น งานมงคลสมรส เพราะเป็นช่วงที่เริ่มเข้าฤดูหนาวและยังเป็นเดือนเลขคู่ตามปฏิทินไทยถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดี จึงทำให้ช่วงเดือนนี้คู่รักหลายคู่นิยมจัดพิธีมงคลสมรสกัน

 พอพูดถึงงานแต่งงานก็ถือเป็นอีกช่วงชีวิตหนึ่งที่สำคัญ สหกรณ์นั้นก็มีสวัสดิการที่ครอบคลุมทุกช่วงชีวิตเพื่อสมาชิก รวมถึงช่วงชีวิตที่สมาชิกได้แต่งงานเริ่มสร้างครอบครัว สหกรณ์มีสวัสดิการเพื่อการสมรสของสมาชิก ที่เป็นสมาชิกมาไม่น้อยกว่า1 ปี และจดทะเบียนสมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการให้รายละ 1,000 บาท เพียงครั้งเดียว อ่านรายละเอียด อากาศเริ่มเย็นแบบนี้อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ พบกันใหม่เดือนหน้าค่ะ ^^

เนื้อหาสำคัญของข่าวในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566 สหกรณ์ได้รวบรวมไว้ดังนี้

 

สอ.สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด ศึกษาดูงาน วันจันทร์ ที่ 30 ต.ค. 66

ในวันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด ได้นำคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ มาศึกษาดูงานของ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ในการบริหารด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการให้บริการธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น คลิ๊กอ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรับรางวัล 190 รางวัล กับโครงการวันออมแห่งชาติ 66

กิจกรรมส่งเสริมการออม เนื่องในวันออมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25-31 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งสหกรณ์จัดกิจกรรมให้สมาชิกทุกท่าน เปิดบัญชีใหม่, ฝากเงิน เพิ่ม 5,000 บาท หรือ หักเพิ่มเงินฝากรายเดือน 500 ขึ้นไป มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลกว่า 190 รางวัล โดยสงวนสิทธิ์สมาชิก 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์การทำธุรกรรม คลิ๊กอ่านต่อ


UploadImage
 

ขอบคุณ...ที่ร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับเรา ครอบครัวสหกรณ์ป่าไม้

สอ.ปม. สัญจรออกพื้นที่พบพี่น้อง สป.ทส. ตั้งแต่วันที่ 7 - 9 พ.ย. 2566 เป็นจำนวน 3 วัน 3 กรมฯ ด้วยกัน คลิ๊กอ่านต่อ 

สอ.กรมที่ดิน จำกัด ศึกษาดูงาน วันอังคาร ที่ 14 พ.ย. 66

ในวันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2566 สอ.กรมที่ดิน จำกัด ได้นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ มาศึกษาดูงานของ สอ.กรมป่าไม้ จำกัด ในด้านการให้บริการธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น ด้านการฝากเงิน ด้านสวัสดิการสมาชิก และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานกิจการของสหกรณ์ คลิ๊กอ่านต่อ 

สอ.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ศึกษาดูงาน วันพุธ ที่ 15 พ.ย. 66

ในวันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2566 สอ.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด ศึกษาดูงาน ได้นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ มาศึกษาดูงานของ สอ.กรมป่าไม้ จำกัด ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสวัสดิการสมาชิก และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานกิจการของสหกรณ์ คลิ๊กอ่านต่อ 

ประกาศรายชื่อผู้แทนดีเด่น ประจำปี 2566

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เรื่อง การคัดเลือกผู้แทนสมาชิกดีเด่น ประจำปี 2566 กำหนดให้สมาชิก หรือกลุ่มสมาชิก เป็นผู้เสนอชื่อผู้แทนสมาชิกที่มีคุณสมบัติตรงตามที่สหกรณ์กำหนด โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็น “ผู้แทนสมาชิกดีเด่น” ประจำปี 2566 คลิ๊กอ่านต่อ 

แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพสำหรับสมาชิกที่มิได้ทำประกันชีวิต

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด พ.ศ. 2565 ข้อ 82 (27) และ ข้อ 118 (13) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ชุดที่ 46 ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566 มีมติให้กำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ว่าด้วยสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพสำหรับสมาชิกที่มิได้ทำประกันชีวิต พ.ศ. 2565 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 คลิ๊กอ่านต่อ


สรุปข่าวจากโต๊ะประชุม คณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือนตุลาคม 2566

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการในเดือนตุลาคม สรุปสาระสำคัญแจ้งให้สมาชิกทราบ คลิ๊กอ่านต่อ

 

สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม 2566
UploadImage