ภาพกิจกรรม
  • 10 พ.ย. 2566
 685

ขอบคุณ...ที่ร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับเรา ครอบครัวสหกรณ์ป่าไม้

ขอบคุณ...ที่ร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับเรา ครอบครัวสหกรณ์ป่าไม้

สอ.ปม. สัญจรออกพื้นที่พบพี่น้อง สป.ทส. ตั้งแต่วันที่ 7 - 9 พ.ย. 2566 เป็นจำนวน 3 วัน 3 กรมฯ ด้วยกัน

 

วันที่ 7 พ.ย. 66 ณ กรมควบคุมมลพิษ บริเวณชั้น 1

วันที่ 8 พ.ย. 66 ณ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ชั้น 1 ห้องโถงหน้าลิฟท์

วันที่ 9 พ.ย. 66 ณ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 5 หน้าห้องประชุม

 

เพื่อรับสมัครสมาชิกใหม่ รับฝากเงินสด และแนะนำเรื่องการบริการ การเงินให้กับผู้ที่สนใจ ซึ่งได้รับผลการตอบรับที่ดีทั้งจากข้าราชการและพนักงานในกระทรวงฯ ได้ร่วมกิจกรรมในการฝากเงิน และสมัครเป็นสมาชิกใหม่กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด กันเป็นจำนวนมาก โดยมียอดผู้สมัครสมาชิกสหกรณ์เพิ่มมากกว่า 90 ราย

 

สหกรณ์ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับเรา ครอบครัวสหกรณ์ป่าไม้ รวมถึงขอขอบคุณ กรมควบคุมมลพิษ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้สหกรณ์ในการออกพื้นที่สัญจรพบพี่น้อง สป.ทส. ในครั้งนี้

 

วันอังคารที่ 7 พ.ย. 66

ณ กรมควบคุมมลพิษ บริเวณชั้น 1

UploadImage
 

UploadImage

UploadImage

UploadImage

 

วันพุธที่ 8 พ.ย. 66

ณ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ชั้น 1 ห้องโถงหน้าลิฟท์

UploadImage
 

UploadImage

UploadImage

 

วันพฤหัสบดีที่ 9 พ.ย. 66

ณ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 5 หน้าห้องประชุม

UploadImage

UploadImage

UploadImage