ข่าวสารสหกรณ์
  • 18 ก.ย. 2563
 3,559

รวมข่าวสารสหกรณ์ เดือนกันยายน 2563

บทบรรณาธิการ โดย : ศูนยตา


จากต้นกล้า...สู่ป่าใหญ่

ครบรอบ 42 ปี ของการดำเนินงาน มุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนา สู่สหกรณ์ยุคใหม่

สวัสดีชาวสหกรณ์ป่าไม้ทุกท่าน ในวันที่ 28 กันยายน 2563 นี้ สหกรณ์ของเราก็ อายุครบ ปีที่42 ของการดำเนินงานแล้วนะครับ และจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 43 ไปอย่างมั่นคง

จากวันนั้น เมื่อปี 2521 จนถึงวันนี้สหกรณ์ได้ มุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนา อย่างไม่หยุดนิ่ง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาร่วมพัฒนา ระบบสหกรณ์ เพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน ในการเป็น “สหกรณ์ยุคใหม่” 

โดยสหกรณ์ได้จัดทำโครงการ CO-OP Digital เพื่อปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว อาทิเช่น การพัฒนา App Forest CO-OP ให้ครอบคลุม ในการทำธุรกรรม ที่หลากหลาย , การพัฒนาเว็บไซต์และช่องทางติดต่อสื่อสาร เพื่อให้สมาชิกไม่พลาดการรับรู้ข่าวสารสหกรณ์และสิทธิประโยชน์ของตัวท่านสมาชิกเอง และ ล่าสุด กับการถ่ายทอดสด ส่งตรงเรื่องราวสหกรณ์ป่าไม้ ไม่ว่าอยู่ที่ใดก็รับชมได้สะดวก ผ่าน Facebook Live สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด  กับช่อง “ Forest coop Live” ซึ่งจะมีข่าวสารน่ารู้ของสหกรณ์มานำเสนอให้สมาชิกได้ติดตามในชื่อรายการ “โฟกัส นิวส์”

 

และในวันที่ 28 กันยายน 2563 วันครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์นี้ สมาชิกยังสามารถรับชม พิธีการต่างๆในวันงาน รวมถึงการเสวนา เรื่องความสำเร็จ ความก้าวหน้า และแนวทางการบริหารงานของสหกรณ์ฯ จากคณะกรรมการสหกรณ์ ผ่าน Facebook Live ได้อีกด้วย 

การรวมพลังเพื่อการพึ่งพากันและกันตามหลักการสหกรณ์ในวันนั้น ของคนในกรมป่าไม้เพียง 167 ท่าน เงินค่าหุ้น เริ่มต้น 15,570 บาท ได้เติบโตเป็นองค์กรที่มีผู้คนสมัครใจเป็นสมาชิก ในเวลาต่อมาจนถึงวันนี้ มากกว่าหมื่นคน ทุนดำเนินงานกว่าพันล้านบาท กลายเป็นสถาบันการเงินที่คอยค้ำจุนช่วยเหลือคนทั้งกรมป่าไม้ และปัจจุบันยังเป็นแหล่งเงินออมที่สำคัญ รวมทั้งบริการที่พัฒนาก้าวไกลเกินหยุดยั้ง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อมวลสมาชิกทุกท่านต่อไป สวัสดีครับ...

 

เนื้อหาสำคัญของข่าวในรอบเดือนกันยายน 2563 สหกรณ์ได้รวบรวมไว้ดังนี้


UploadImage
 

สารจากประธานกรรมการดำเนินการ จากต้นกล้า..สู่ป่าใหญ่

ทุกการเดินทาง..เริ่มที่ก้าวแรกเสมอ เราเริ่มต้นในวันที่ 28 กันยายน 2521 จาก “ผู้กล้า”คณะผู้จัดตั้ง 167 ท่าน ในสมัยท่านถนอม เปรมรัศมี อธิบดีกรมป่าไม้ ในยามที่ข้าราชการสมัยนั้น เมื่อคราวอับจนต้องกู้หนี้ยืมสินในอัตราดอกเบี้ยที่แพงลิ่ว ก่อร่างสร้างความหวัง รวมพลังก้าวเดินไปบนหนทางตามหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการแห่งสหกรณ์ ผ่านผู้กล้าสมาชิกและคณะกรรมการดำเนินการชุดแล้วชุดเล่าที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาในแต่ละยุคสมัย  (คลิ๊กอ่านต่อ)


UploadImage
 

28 กันยายน 2563 ครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์

เข้าสู่ปีที่ 42 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เมื่อถึงวันที่ 28 กันยายน ของทุกปี สมาชิกสหกรณ์จะทราบกันดีว่าเป็นวันที่มีความสำคัญอีกวันหนึ่งของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด นั่นคือวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์นั่นเอง กว่า 40 ปีที่ผ่านมา สหกรณ์ได้ผ่านเรื่องราวต่าง ๆ เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ พัฒนาเติบโตจนเป็นบ้านหลังใหญ่ เป็นที่พึ่งพาให้กับสมาชิกจนมาถึงปัจจุบัน (คลิ๊กอ่านต่อ) 

สอ.ปม.รับการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เป็นสหกรณ์ที่ดำเนินงาน โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล อย่างเคร่งครัด และได้เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ ให้มั่นคง ก้าวหน้า ต่อไป...

และด้วยความมุ่งมั่น กำกับดูแลองค์กรที่ดีตามหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ประกาศเกียรติบัตรสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเชิดชูเกียรติให้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด " เป็นสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปี 2561" (คลิ๊กอ่านต่อ)
 


 

สอ.ปม. ร่วมวางพวงมาลากรมป่าไม้ ครบรอบ 124 ปี

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด โดย นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธานกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ร่วมวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์วีรชนป่าไม้ เนื่องในโอกาสกรมป่าไม้ ครบรอบ 124 ปี (คลิ๊กอ่านต่อ) 

สิทธิประโยชน์สมาชิกเกษียณอายุราชการ 
"เกษียณแล้วยังคงเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้ และสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นกว่าเดิม" หลายคนอาจจะคิดว่าเรื่องเกษียณเป็นเรื่องไกลตัวเพราะว่าอายุยังน้อยยังมีเวลาเก็บออมได้อีกนาน นั่นคือ ความประมาท อย่าลืมว่าช่วงเวลาที่ชีวิตดำเนินไปเรามีความจำเป็นในการใช้เงินตลอดเส้นทาง จึงจำเป็นต้องวางแผนการเงินให้ดีมีการจัดเตรียมเงินให้เพียงพอในแต่ละช่วงวัย และถึงแม้เราจะเกษียณอายุราชการไปแล้ว ก็ยังคงเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อไปได้ และยังได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่าสมาชิกที่ยังไม่เกษียณอายุราชการ เพื่อชีวิตที่สุขกายสบายใจ (คลิ๊กอ่านต่อ)

 บริหารเงินอย่างไรให้เหลือใช้หลังเกษียณ ?

ในเดือนกันยายนของทุกปีเป็นเดือนแห่งการเกษียณอายุราชการ  เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่มีอายุครบ 60 ปี และเป็นเดือนสุดท้ายในการปฏิบัติงานก่อนจะเริ่มต้นชีวิตในวัยเกษียณ สมาชิกหลายท่านคงเป็นกังวลไม่น้อยว่าหลังจากที่เกษียณไปแล้วจะบริหารจัดการเงินของตนเองอย่างไร ด้วยเงินบำนาญ เงินบำเหน็จรายเดือนที่ได้รับน้อยกว่าตอนที่รับราชการ หรือบางท่านรับบำเหน็จเป็นเงินก้อนเพียงครั้งเดียว  สหกรณ์จึงมีแนวทางให้สมาชิกบริหารจัดการเงินของท่านเพื่อให้มีเงินเหลือพอใช้จ่ายในแต่ละเดือนโดยที่ไม่ต้องรับภาระในการส่งกับสหกรณ์มากเกินไป อีกทั้งมีแนวทางบริหารการเงินของท่านเพื่อให้เกิดผลงอกเงยออกดอกออกผล (คลิ๊กอ่านต่อ)


 

การสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2563  ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จัดให้มีการสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่เรื่อง "แผนการปฏิบัติงานสหกรณ์ ประจำปี 2563”  เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด (คลิ๊กอ่านต่อ)

 

สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานเดือนสิงหาคม 2563
UploadImage