ภาพกิจกรรม
  • 12 ก.ย. 2564
 773

สอ.ปม. มอบเงินสนับสนุนวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 125 ปี

 

ในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 นายธนโรจน์ โพธิสาโร รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จำกัด  ได้มอบเงินสนับสนุน เพื่อถวายเป็นปัจจัยแด่พระสงฆ์
 

เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 125 ปี  จำนวนเงิน 20,000 บาท โดยมี นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์  ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน และ น.ส. จิรภา จิตคงสง ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมป่าไม้ เป็นผู้รับมอบเงินดังกล่าว