ข่าวสารสหกรณ์
  • 22 เม.ย. 2567
 947

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์  

 

1. เจ้าหน้าที่ด้านการบริหารงานทั่วไป  คลิ๊กอ่านรายชื่อ

2. เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน  คลิ๊กอ่านรายชื่อ

3. เจ้าหน้าที่ด้านการบัญชี   คลิ๊กอ่านรายชื่อ

 


เอกสาร