ข่าวสารสหกรณ์
  • 18 มิ.ย. 2564
 4,239

รวมข่าวสารสหกรณ์ ฉบับเดือนมิถุนายน 2564

บทบรรณาธิการโดย :ไผ่ลู่ลม


สวัสดีค่ะ เผลอแปปเดียวปี 2564 ผ่านไปแล้วครึ่งปี เวลาช่างผ่านไปรวดเร็วนัก บางคนบอกว่ามีอะไรอีกตั้งหลายอย่างที่วางแผนไว้ตั้งแต่ต้นปีว่าจะทำแต่ยังไม่ได้ลงมือทำสักที ตอนนี้ก็น่าจะได้เวลาเริ่มต้นกันใหม่อีกทีแล้วนะคะ ไม่มีอะไรที่สายเกินไปถ้าคุณมีความพยายาม

 

มาถึงช่วงเวลาดีๆ กันอีกครั้ง สำหรับบุตรสมาชิก ที่สหกรณ์ได้มอบทุนเพื่อส่งเสริมสมาชิกที่มีบุตรกำลังศึกษาอยู่ โดยมีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ มีสถานภาพเป็นโสด สามารถยื่นขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2564  โดยยื่นใบสมัครทุนการศึกษาก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเป็นหลัก โครงการดี ๆ แบบนี้ ถ้าพลาดไปเสียดายแย่ คงต้องรออีก 1 ปีนะจ๊ะ

 

ช่วงนี้รัฐบาลปฏิบัติการปูพรมฉีดวัคซีน เป็นภารกิจที่รัฐต้องเร่งดำเนินการ ถือเป็นวาระแห่งชาติ การฉีด การจัดหาจัดซื้อ  การกระจายวัคซีน ให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้าถึงได้ ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่  ความท้าทายอยู่ที่ทำอย่างไรให้วาระแห่งชาติ การฉีดวัคซีน เป็นวาระที่ทุกฝ่ายมีความพร้อม มีวัคซีนที่เพียงพอ หมอ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์พร้อม

 

ขณะที่ประชาชนก็ต้องพร้อมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง  และอย่าลืมที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองด้วยการดำเนินชีวิตในวิถีแห่งความพอเพียง กินอยู่อย่างพอดี ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า มีสติในการจับจ่ายใช้สอย เมื่อใดที่รู้จักพอ ไม่ร้อนรนไปตามกระแส ไม่เป็นทาสแห่งวัตถุ ความสุขก็จะเต็มล้นปรี่ในหัวใจ แบบไม่ต้องใช้เงินซื้อหาเลยล่ะค่ะ


เนื้อหาสำคัญของข่าวในรอบเดือนมิถุนายน 2564 สหกรณ์ได้รวบรวมไว้ดังนี้

UploadImage

เปิดแล้ว!!! ทุนการศึกษาปี 64 สร้างเด็กดี ปลูกพลังแห่งปัญญา

สร้างเด็กดี ปลูกพลังแห่งปัญญา ทุนส่งเสริมฯ ทุนละ 600 บาท ได้ทุกคน ทุนเรียนดี เรียงตามคะแนน หมดเขตขอรับทุน วันที่ 31 ส.ค 64  / ประกาศผลผู้ได้รับทุนฯ วันที่ 28 ก.ย. 64 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด มอบสวัสดิการเพื่อการศึกษาแก่บุตรสมาชิก โดยบุตรสมาชิกที่ขอรับทุนการศึกษา ต้องมีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์ ยกเว้นการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ที่มีหลักสูตรเกินกว่า 4 ปี ให้ขอรับสวัสดิการได้ไม่เกินอายุ 27 ปีบริบูรณ์ (คลิ๊กอ่านต่อ) 

ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2564

- สมาชิกสามารถ"ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครขอรับทุนฯใหม่ได้ทุกสัปดาห์ ทางเว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com" 

- ส่งใบคำขอรับทุนการศึกษาบุตรได้ถึง 31 สิงหาคม 2564

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาบุตรในวันที่ 28 กันยายน 2564

- สหกรณ์จะโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิกในวันที่ 30 กันยายน 2564 (คลิ๊กอ่านต่อ)


UploadImage

 

ชำระเงินกู้หมดแล้ว!! ทำไมเงินเดือนยังถูกหักเท่าเดิมอยู่?

“หากสมาชิก ปิดยอดเงินกู้หมดแล้ว หรือมีการเปลี่ยนแปลงการทำธุรกรรมอื่นๆ กับสหกรณ์ แล้วสงสัยว่า ทำไมเงินเดือนยังหักเท่าเดิม?” ทั้งนี้เนื่องมาจาก ในช่วงต้นเดือน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด “จะทำการเรียกเก็บเงินเดือนในแต่ละเดือนของสมาชิก” เพื่อนำส่งข้อมูลให้หน่วยงานในต้นสังกัดของสมาชิก ทำการหักเงินเดือน ที่ท่านได้ทำธุรกรรมไว้กับสหกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น การหักชำระหนี้ หักค่าหุ้นรายเดือน หรือ หักเงินฝากประจำ (คลิ๊กอ่านต่อ)

 


รู้ไว้!!! ก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19

ไทยร่วมใจสู้ภัยโควิด ...สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน แม้จะมีเหตุผลและความกังวัลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด 19 อยู่บ้าง แต่ก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้น และ ทางออกที่จะช่วยแก้ปัญหาของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ให้กับคนทั่วทั้งโลกได้อย่างดีที่สุด (คลิ๊กอ่านต่อ)


UploadImage
 

คำชี้แจงความคืบหน้ากรณีฟื้นฟูกิจการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ตามที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 โดยให้บริษัทการบินไทยฯ บริหารงานตามแผนฟื้นฟูกิจการฯ กำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน 5 ปี นั้น สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ขอแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ดังนี้ (คลิ๊กอ่านต่อ)

 

สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานเดือนมิถุนายน 2564

UploadImage

 


เอกสาร