ภาพกิจกรรม
  • 07 มิ.ย. 2564
 2,777

ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2564

UploadImageคลิ๊กเพื่อตรวจสอบสถานะ การสมัครขอรับทุน

- สมาชิกสามารถ"ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครขอรับทุนฯใหม่ได้ทุกสัปดาห์ ทางเว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com" 
- ส่งใบคำขอรับทุนการศึกษาบุตรได้ถึง 31 สิงหาคม 2564
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาบุตรในวันที่ 28 กันยายน 2564
- สหกรณ์จะโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิกในวันที่ 30 กันยายน 2564
 

สมาชิกที่แนบเอกสารไม่ครบให้ติดต่อกลับมาที่สหกรณ์และส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ที่


Fax : 02-579-9774

E-mail: forestcoop@gmail.com
Line Official : @forestcoop


 

 


เอกสาร