ข่าวสารสหกรณ์
  • 14 พ.ค. 2564
 4,466

รวมข่าวสารสหกรณ์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2564

บทบรรณาธิการโดย : ศูนยะตา

สวัสดีครับ ผู้อ่านทุกท่าน...

ในช่วงวิกฤต Covid-19 ระลอกใหม่ปี 2021 ที่เราต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดอย่างหนัก ติดต่อกันหลายรอบ จนถึงเดือนปัจจุบันนี้ ทำให้ประเทศไทยมีผู้ป่วยรายวันสูงถึงวันละ 9,000 กว่าคน เสียชีวิตวันละกว่า 30 คน นับว่าเป็นการระบาดที่รุนแรงและน่ากลัวที่สุดตั้งแต่เรารับมือโรคร้ายนี้มา

 

การป้องกันโควิด ที่ดีที่สุดอยู่ที่ตัวเรา

ไม่ว่าการแพร่ระบาดจะเพิ่มขึ้นเพียงใด หากสมาชิกทุกท่านปฎิบัติตามหลักการควบคุมโรค ไม่ว่าจะเป็น การเว้นระยะห่างทางสังคม ,  ลดการเดินทาง , การทำความสะอาดดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัด รวมถึง ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อรอวันฉีดวัคซีน Covid-19 ที่ภาครัฐกำลังดำเนินการจัดเตรียมให้ "วัคซีนที่ดีที่สุด คือวัคซีนที่ฉีดเร็วที่สุด" หากเราช่วยกันดูแลตัวเอง เพียงเท่านี้ ก็เท่ากับการลดความเสี่ยง และบรรเทาการแพร่ระบาดต่อเนื่องเป็นวงกว้างกับบุคคลอื่นได้อย่างดี

 

สอ.ปม. สหกรณ์ดิจิทัล พร้อมรับมือ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติ”

ในส่วนของการรับบริการกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เราได้จัดเตรียมระบบการบริการออนไลน์ต่างๆ เตรียมการไว้ให้สมาชิกได้ใช้บริการโดยที่ไม่ต้องเดินทางมายังสหกรณ์ เกือบครบถ้วนทุกบริการ เช่น การฝากเงิน ,โอนเงินมาสหกรณ์ , การกู้เงิน, การรับสวัสดิการ

สอ.ปม. จึงอยากขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน มาทำธุรกรรมออนไลน์ เพื่อลดการเดินทาง ลดความเสี่ยงโควิด กันนะครับ สวัสดีครับ

เนื้อหาสำคัญของข่าวในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 สหกรณ์ได้รวบรวมไว้ดังนี้


 

แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการสมาชิก ในสถานการณ์ COVID-19

เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ และคำนึงถึงความปลอดภัยของสมาชิก สหกรณ์จึงขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการใหม่เป็นการชั่วคราว

ทั้งนี้เพื่อเป็นการจำกัดช่วงเวลาการแพร่ระบาดของเชื้อ รวมถึง การเพิ่มมาตรการคุมเข้มในการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ Covid -19 ทั้งสำนักงานสหกรณ์ เป็นประจำทุกๆวัน โดยรายละเอียดการปรับเปลี่ยนการบริการมีดังนี้ (คลิ๊กอ่านต่อ)


 

ยื่นรับสวัสดิการผ่าน Line สหกรณ์ สะดวก ลดการเดินทาง ลดความเสี่ยง Covid-19

ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 นี้ หากสมาชิกและสมาชิกสมทบ มีความประสงค์จะยื่นขอรับสวัสดิการกับทางสหกรณ์ แล้วมีความกังวลใจ ในเรื่องการเดินทางเพื่อนำส่งเอกสารมายังสหกรณ์  ซึ่งอาจเป็นการเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส Covid-19 ได้นั้น (คลิ๊กอ่านต่อ)

 


สอ.ปม. เลื่อนจัดโครงการกิจกรรมกลุ่มสมาชิก 64 ไม่มีกำหนด เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้มีการจัดโครงการกิจกรรมกลุ่มสมาชิก ขึ้นเป็นประจำทุกๆปี เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสหกรณ์ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายกลุ่มสมาชิกของทุกส่วนราชการเพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันของมวลสมาชิก (คลิ๊กอ่านต่อ)

 


 

ชะลอ!! การจัดโครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ ปี 2563-2564

โครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ เป็นโครงการที่สหกรณ์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมุ่งเน้นให้สมาชิกที่เกษียณอายุราชการได้มีการพบปะสังสรรค์เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รวมทั้งการรับรู้สิทธิประโยชน์หลังเกษียณอายุราชการ จากสถานการณ์วิกฤต Covid-19 ที่มีการแพร่ระบาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เมื่อ ต้นปี 2563

ทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตทั่วโลกจำนวนมาก จนมีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ กำหนดขึ้นมาเช่น งดการชุมนุม งดการเดินทาง และงดการท่องเที่ยว (คลิ๊กอ่านต่อ)
 แนะนำ ประกันโควิด 19 น่าสนใจ ปี 2021

โควิดรอบนี้ ปี 2021 หนักและรุนแรงกว่าเดิม!! ผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ยอดเสียชีวิตมีทุกวัน สถานการณ์แบบนี้ อย่าประมาท การ์ดอย่าตก! 

แล้วตอนนี้มีประกันโควิด-19 รูปแบบไหนให้เลือกซื้อบ้าง สอ.ปม. มีประกันโควิดดีๆ มาแนะนำ 3 บริษัท ดังนี้ (คลิ๊กอ่านต่อ)


 

สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานเดือนเมษายน 2564

UploadImage

 

 


เอกสาร