ภาพกิจกรรม
  • 23 เม.ย. 2564
 2,253

สอ.ปม. เลื่อนจัดโครงการกิจกรรมกลุ่มสมาชิก 64 ไม่มีกำหนด เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้มีการจัดโครงการกิจกรรมกลุ่มสมาชิก ขึ้นเป็นประจำทุกๆปี เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสหกรณ์ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายกลุ่มสมาชิกของทุกส่วนราชการเพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันของมวลสมาชิก

 

โดยในปีนี้ เดิมทีสหกรณ์ได้จัดเตรียมให้สมาชิก ทำการเสนอโครงการกิจกรรมกลุ่มสมาชิกประจำปี 2564 ได้ในวันที่ 20 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564 ไว้แล้วนั้น
#ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก

ด้วยความรุนแรง และการแพร่ระบาดที่รวดเร็วของ Covid-19 ระลอกใหม่ สายพันธุ์อังกฤษ ที่ระบาดหนักในประเทศไทย ในคลัสเตอร์ใหม่ เมื่อต้นเดือนเมษายน 2564 จนทำให้ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันสูงกว่า 2,438 คน / ผู้เสียชีวิตรายวันกว่า 11 คน / ผู้เสียชีวิตรวมกว่า 140 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น.)


UploadImage

 

การแพร่ระบาดที่รวดเร็ว จนอาจเกินควบคุมได้นี้ รัฐบาลจึงได้ มีมาตรการควบคุมการเดินทาง สั่งงดกิจกรรมที่มีการรวมตัว รวมถึงนายกรัฐมนตรีได้ประกาศให้ผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดมีอำนาจในการยกระดับมาตรการ-ประกาศ "เคอร์ฟิว" ได้ตามความเหมาะสมอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการดำเนินการ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของสมาชิกจึงให้เลื่อนการจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก ประจำปี 2564 ออกไปโดยไม่มีกำหนด 


 

ทั้งนี้หากสถานการณ์การแพร่ระบาดเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว สหกรณ์จะประกาศรายละเอียดการเสนอโครงการกิจกรรมกลุ่มสมาชิก ให้สมาชิกรับทราบต่อไป...
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ  #ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก  #โควิด19 ก้าวผ่านไปด้วยกัน
 

Infographic


UploadImage

 


เอกสาร