ภาพกิจกรรม
  • 11 พ.ค. 2564
 2,385

ชะลอ!! การจัดโครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ ปี 2563-2564

 


โครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ เป็นโครงการที่สหกรณ์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมุ่งเน้นให้สมาชิกที่เกษียณอายุราชการได้มีการพบปะสังสรรค์เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รวมทั้งการรับรู้สิทธิประโยชน์หลังเกษียณอายุราชการ

จากสถานการณ์วิกฤต Covid-19 ที่มีการแพร่ระบาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เมื่อ ต้นปี 2563

ทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตทั่วโลกจำนวนมาก จนมีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ กำหนดขึ้นมาเช่น งดการชุมนุม งดการเดินทาง และงดการท่องเที่ยว


UploadImage
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จึงได้ประกาศเลื่อนโครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ ในปี 2563 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จะเข้าสู่สภาวะปรกติ โดยสหกรณ์ได้ขึ้นบัญชีสมาชิกที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2563 และสมาชิกที่มีอายุครบ 60ปี ในปี 2563 ยังคงได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

 

แต่ปัจจุบันการแพร่ระบาดของ Covid-19 ระลอกใหม่ในปี 2564 ได้เพิ่มระดับความรุนแรง โดยพบผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตรายวันเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่แล้ว


ประยุทธ์” สั่งศุลกากร-คลัง ยกเว้นภาษีนำเข้าหน้ากากอนามัย-เครื่องมือเวชภัณฑ์  รักษาโรคโควิด-19
 

เพื่อความปลอดภัยของสมาชิก ประกอบกับมาตรการควมคุมโรคที่ทางภาครัฐกำหนดมา สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จึงเห็นควรชะลอการจัดโครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ สำหรับผู้เกษียณอายุราชการในปี 2563-2564 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงกว่านี้

 

โดยสหกรณ์จะขึ้นบัญชีสมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปี ในปี 2563 และปี 2564 ให้ยังคงได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณต่อไป

 

ทั้งนี้หากสถานการณ์การแพร่ระบาดเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว สหกรณ์จะประกาศรายละเอียดการการจัดโครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ ให้สมาชิกรับทราบต่อไป...

#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ  #ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก  #โควิด19 ก้าวผ่านไปด้วยกัน


 

iNfoGraphic


UploadImage


เอกสาร