ข่าวสารสหกรณ์
  • 11 มี.ค. 2564
 3,651

รวมข่าวสารสหกรณ์ ฉบับเดือนมีนาคม 2564

บทบรรณาธิการโดย : ศูนยตา

ไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิด19แล้ว !!!!

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด (COVID-19) ในประเทศไทย ตั้งแต่ ต้นปี 2563 ลากยาวมาถึงโควิดระลอกใหม่ ในปัจจุบัน

 

ในเดือนมีนาคมนี้ประเทศไทยได้เริ่มมีการฉีดวัคซีนในกลุ่มเสี่ยงแล้ว โดยประเทศไทยได้มีการนำเข้าวัคซีน จากทั้ง 2 บริษัท  คือ  “วัคซีนซิโนแวค” และ “วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า”

 

“วัคซีนซิโนแวค” วัคซีนตัวแรก ที่เริ่มฉีดก่อนนั้น จะมีข้อบ่งใช้แก่ผู้ที่มีอายุไม่เกิน 60ปี โดยได้ทยอยฉีดวัคซีนแก่ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่เสี่ยงโรคไปบ้างแล้ว แม้จะพบอาการข้างเคียงของผู้ที่ได้รับวัคซีน อยู่บ้างในผู้ป่วยบางราย แต่ก็ไม่ได้มีอาการแทรกซ้อนที่รุนแรงแต่อย่างใด

 

ส่วน “วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า” ที่มีข้อบ่งใช้แก่ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป  หลังจากมีการยกเลิกการฉีดวัคซีนเพื่อทำการตรวจสอบความปลอดภัยไปเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น ก็ได้กลับมาเริ่มต้นใช้วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้าอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา หลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คือคนแรกของประเทศไทยที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้า

 

แม้จะมีเหตุผลและความกังวัลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด 19 อยู่บ้าง แต่ก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้น และ ทางออกที่จะช่วยแก้ปัญหาในการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ให้กับคนทั่วทั้งโลกได้อย่างดีที่สุด


ในส่วนของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ของเรา ก็ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และเงินฝากลดลงมา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและภาระของสมาชิกและสมาชิกสมทบให้สามารถพึ่งตนเองได้มากยิ่งขึ้นในสถานการณ์ความยากลำบากทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่เราทุกคนจะต้อง สู้ , อดทน , ปรับตัว , เพื่อจะได้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน... สวัสดีครับ

เนื้อหาสำคัญของข่าวในรอบเดือนมีนาคม 2564 สหกรณ์ได้รวบรวมไว้ดังนี้

UploadImage


ปรับลดอัตราดอกเบี้ย เงินกู้ทุกประเภท 0.25% เงินฝากทุกประเภท 0.20%

COVID-19 ที่แพร่ระบาดต่อเนื่อง จากต้นปี 63 ลากยาวมาจนถึงปัจจุบันนั้น ยังไม่มีท่าทีคลี่คลายลง แม้ว่าหลายประเทศทั่วโลกเริ่มทยอยฉีดวัคซีนไปแล้ว แต่ก็ยังมีความกังวลถึงประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของผู้ได้รับวัคซีนอยู่ อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดในต่างประเทศก็ยังรุนแรง ทำให้สภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและเศรษฐกิจโลก ยังมีการชะลอตัว

 

จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้กู้ และเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะทางการเงินของประเทศ-ทิศทางการหารายได้ของสหกรณ์ในปัจจุบัน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จึงได้พิจารณาเห็นควร ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงทุกประเภท 0.25% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทลง 0.20% ต่อปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป (คลิ๊กอ่านต่อ)


UploadImage
 

ใหม่!! เปลี่ยนบ้านเป็นเงิน ... บ้านอยู่ครบ เงินมีใช้ กับเงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ใช้บ้านแลกเป็นเงิน เพิ่มโอกาสต่างๆ ในชีวิต ให้คุณรับความสุขมากยิ่งขึ้น

สมาชิกหลายๆ ท่าน อาจเคยเจอปัญหาติดขัดทางด้านการเงิน หรือในการหมุนเงินใช้ในชีวิตประจำวันไม่ทันกันมาบ้างนะครับ ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เอง ได้เล็งเห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนเหล่านี้ ที่อาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัว เรื่องการงาน หรือเรื่องต่างๆ ที่อาจกระทบต่อคุณภาพชีวิตของสมาชิก เพื่อช่วยเหลือและเพิ่มโอกาสทางการเงินให้กับสมาชิก สหกรณ์จึงได้มี (คลิ๊กอ่านต่อ)การถือหุ้นของสมาชิกและสมาชิกสมทบ

การถือหุ้นของสมาชิก    

ผู้ที่สามารถสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ ได้แก่ ข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ หรือข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ที่สังกัดหน่วยงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะต้องส่งค่าหุ้นรายเดือน ตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก ตามเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด (คลิ๊กอ่านต่อ)


 


ร่วมวางพานพุ่มวันสหกรณ์แห่งชาติ 26 ก.พ.64

ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด โดย นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธานกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ร่วมวางพานพุ่มเพื่อถวายสักการะและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (คลิ๊กอ่านต่อ)

UploadImage


การสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2564  

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จัดให้มีการสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่เรื่อง "แผนการปฏิบัติงานสหกรณ์ ประจำปี 2564”  เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด (คลิ๊กอ่านต่อ)

 

สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ 2564

UploadImage

 

 


เอกสาร