ภาพกิจกรรมสหกรณ์
  • 27 มี.ค. 2556
 1,019

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอใช้ห้องประชุม 1 และ 2 ชั้น 4 อาคาร สอ.ปม. จันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556                                                             กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
                                   ขอใช้ห้องประชุม 1 และ 2 ชั้น 4 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
                                       เพื่อสอบคัดเลือกบุุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเลือนขึ้นแต่งตั้ง
                                            ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
                                                                    เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556