ภาพกิจกรรม
  • 29 ก.ย. 2564
 2,791

โอนเงินแล้ว!!! ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 64

จากที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 โดยผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก จำนวน 1,379 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,513,700 บาท และจะทำการโอนเงินทุนสวัสดิการเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิกในวันที่ 30 กันยายน 2564 นั้น คลิ๊กดูรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา 

 

ตอนนี้สหกรณ์ได้โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมาชิกจะได้รับ SMS ยืนยันการโอน และสามารถตรวจสอบยอดเงิน ได้ที่ App Forest Co-op ค่ะ คลิ๊กดูขั้นตอนการตรวจสอบยอดเงินผ่าน App

 

InfographicUploadImage