สหกรณ์ดิจิทัล
  • 13 มี.ค. 2562
 5,485

เช็ค Statement ผ่าน App ง่ายๆ

 
สมาชิกและสมาชิกสมทบ ที่ติดตั้ง Application Forest CO-OP 4.0 เรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวบัญชีของท่าน ผ่าน Application ได้ด้วยตนเอง ได้ทุกที่ตลอดเวลาตามขั้นตอน ดังนี้

1. เปิด Application Forest CO-OP 4.0

2. กดเลือกเมนู "เงินฝาก" และเลือกบัญชีเงินฝาก

3. ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวบัญชี โดยสามารถดูย้อนหลังได้นาน 1 ปี


UploadImage

หากท่านมีความประสงค์พิมพ์รายการเคลื่อนไหวบัญชี สามารถส่ง แบบฟอร์มขอรายงานการเคลื่อนไหวการลงรายการบัญชี มายังสหกรณ์ได้ในช่องทาง ดังนี้

Fax : 02 579 9774, 02 579 7356
Line : @forestcoop
E-mail :
[email protected]
ไปรษณีย์ : ตู้ ปณ.169 ปณศ.จตุจักร กรุงเทพ 10900