ข่าวสารสหกรณ์
  • 18 พ.ย. 2563
 2,793

รวมข่าวสารสหกรณ์ เดือนพฤศจิกายน 2563

 

บทบรรณาธิการ โดย : ศูนยตา


สวัสดีชาวสหกรณ์ป่าไม้ทุกท่านครับ เดือนพฤศจิกายนนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ของเรา ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ อีกหนึ่งรางวัล

กับรางวัล “สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีการส่งเสริมการออมยอดเยี่ยมแห่งปี 2563” ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติแห่งความสำเร็จในเรื่องการออมเงิน ที่สหกรณ์ของเราดำเนินการ รณรงค์อย่างต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี ตามแนวทาง “ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน”

 

ไม่ว่าจะเป็น...การเปิดประเภทบัญชีออมทรัพย์ ที่ครอบคลุมการออมเงินหลากหลายรูปแบบ , การเปิดรับเหรียญ เพื่อนำฝากกับสหกรณ์ ทุกวันที่ 10-25 ของเดือน และ โครงการวันออมแห่งชาติ ที่ให้สมาชิกได้ร่วมสนุกกับการออมเงิน พร้อมรับของรางวัล

 

ซึ่งผลผลิตจากการที่สหกรณ์รณรงค์ให้สมาชิกออมเงินนี้ จะส่งผลประโยชน์กลับคืนสู่ตัวสมาชิกอย่างมากมาย ดังที่ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชการที่ 9  พระราชดำรัสไว้ว่า “การประหยัดอดออม เป็นรากฐานในการสร้างตัว สร้างฐานะบุคคล ตลอดจนความเจริญมั่นคงของสังคมและชาติบ้านเมือง” ....พระราชดำรัส เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 

 

เนื้อหาสำคัญของข่าวในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 สหกรณ์ได้รวบรวมไว้ดังนี้

 

 

สอ.ปม.รับรางวัล “ส่งเสริมการออมยอดเยี่ยมแห่งปี 63 “

สอ.ปม.รับรางวัล “สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีการส่งเสริมการออมยอดเยี่ยมแห่งปี 2563“ วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี มติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้เป็น “วันออมแห่งชาติ” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออม (คลิ๊กอ่านต่อ)

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563

(คลิ๊กอ่านต่อ) 

ประกาศ!! รายชื่อผู้ได้รับรางวัลวันออมแห่งชาติ 2563

จากที่ สอ.ปม. ได้มีโครงการ “วันแห่งการออม” เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจและเชิญชวนให้สมาชิกหันมาฝากเงินเพิ่มขึ้น โดยกิจกรรมนี้ได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 – 31 ตุลาคม 2563 สมาชิกและสมาชิกสมทบที่เข้าร่วมกิจกรรม มีสิทธิร่วมลุ้นชิงรางวัลจากสหกรณ์มากมาย และมีการจับรางวัล ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ดังนี้ (คลิ๊กอ่านต่อ)


UploadImage

 

ขั้นตอนการโอนเงินมาสหกรณ์ ทั้ง 3 App เวอร์ชั่นอัพเดทใหม่!!!!!

มัดรวมไว้ที่เดียว ขั้นตอนการโอนเงินมาสหกรณ์ ง่ายๆ จากทั้ง 3 App เวอร์ชั้นอัพเดทใหม่ (คลิ๊กอ่านต่อ)ขอบคุณ...ที่ร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับเรา ครอบครัวสหกรณ์ป่าไม้

สอ.ปม สัญจร ออกพื้นที่  เปิดรับสมัครสมาชิก ณ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เมื่อวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา สหกรณ์ได้ออกพื้นที่ให้บริการสมาชิกและเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่  ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่หลายท่าน ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมบูธของสหกรณ์  (คลิ๊กอ่านต่อ)

 

สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม 2563

UploadImage


เอกสาร