ภาพกิจกรรม
  • 03 พ.ย. 2563
 3,485

สอ.ปม.รับรางวัล “ส่งเสริมการออมยอดเยี่ยมแห่งปี 63 “

สอ.ปม.รับรางวัล “สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีการส่งเสริมการออมยอดเยี่ยมแห่งปี 2563“

 

วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี มติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้เป็น “วันออมแห่งชาติ” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออม

โดยในปี 2563 นี้  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ได้ร่วมกับ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และ บริษัทสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการส่งเสริมการออมยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 ขึ้นมา ในวันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม  IMPACT Chalenger เมืองทองธานี เพื่อคัดสรร สหกรณ์ออมทรัพย์ ที่มีผลงานด้านการส่งเสริมการออมเงินให้แก่สมาชิก   


UploadImage
 

UploadImage

ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน... จากแนวทางที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ยึดมั่นและให้ความสำคัญกับการออมเงินมาอย่างยาวนาน... ไม่ว่าจะเป็น การเปิดประเภทบัญชีออมทรัพย์ ที่ครอบคลุมการออมเงินหลากหลายรูปแบบ , การเปิดรับเหรียญ เพื่อนำฝากกับสหกรณ์ ทุกวันที่ 10-25 ของเดือน และ โครงการวันออมแห่งชาติ ที่ให้สมาชิกได้ร่วมสนุกกับการออมเงิน พร้อมรับของรางวัล

 

ด้วยความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการออมเงินนี้...ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) จึงได้มอบโล่เกียรติคุณ เพื่อแสดงว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้รับรางวัล สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีการส่งเสริมการออมยอดเยี่ยมแห่งปี 2563” โดยนายสุเทพ บัวจันทร์ ผู้ช่วยเลขานุการได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนรับมอบโล่เกียรติคุณนายสุเทพ บัวจันทร์ ผู้ช่วยเลขานุการได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนรับมอบโล่เกียรติคุณ

UploadImage


 UploadImage