สหกรณ์ดิจิทัล
  • 26 ต.ค. 2563
 4,311

ขั้นตอนการโอนเงินมาสหกรณ์ ทั้ง 3 App เวอร์ชั่นอัพเดทใหม่!!!!!

โอนเงินมาสหกรณ์ง่ายๆ ด้วยกรุงไทย Next
 

UploadImage


1. กด “จ่ายบิล”

 

UploadImage


2. ใส่รหัส PIN

 

UploadImage


3. ช่องค้นหาพิมพ์ 7002 หรือ “สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้”
 

UploadImage


4. ใส่เลขที่สมาชิกและ วัตถุประสงค์การโอน กรอกจำนวนเงิน แล้วกด “ถัดไป”
 

UploadImage


5. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วกด “ยืนยัน” เสร็จเรียบร้อย
 

UploadImage

6. กด “ยืนยัน” เสร็จเรียบร้อย
    
 
โอนเงินมาสหกรณ์ง่ายๆ ด้วย SCB EASY
 
UploadImage


1. กดเข้า “ธุรกรรมของฉัน”


 
UploadImage


2. เลือก “จ่ายบิล”
 

UploadImage


3. ค้นหาผู้ให้บริการ เลือก “สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้” (053-3-00793-7)

 

UploadImage


4. ใส่เลขที่สมาชิกและ วัตถุประสงค์การโอน กรอกจำนวนเงิน แล้วกด “ตรวจสอบข้อมูล”


 
UploadImage


5. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วกด “ยืนยัน”


 
UploadImage

6.เสร็จเรียบร้อย
 
 

โอนเงินมาสหกรณ์ง่ายๆ ด้วย TMB Touch

 
UploadImage


1. กด “เมนูด้านซ้ายมือ”
 

UploadImage


2. กด “จ่ายบิล”
 

UploadImage


3. เลือก “เลือกค้นหาบิล”
 

UploadImage


4. ช่องค้นหาพิมพ์ "สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้” แล้วกดเลือก
 

UploadImage


5. ใส่เลขที่สมาชิกและ วัตถุประสงค์การโอน กรอกจำนวนเงิน แล้วกด “ถัดไป”
 

UploadImage

6. กด “ยืนยัน” เสร็จเรียบร้อย
    
 

 

ตารางวัตถุประสงค์ การโอนเงิน

101   ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ 
102   ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์พิเศษ
103   ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
104   ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์ 
105   ฝากเพื่อระดมหุ้น
106  ชำระหนี้เงินกู้สามัญ (ชำระพิเศษ)
107  ชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน (ชำระพิเศษ)
108  ชำระหนี้เงินกู้พิเศษ (ชำระพิเศษ)
109  ชำระเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม
110  ชำระหุ้น/หนี้รายเดือน (เกษียณ)
111  ชำระค่าประเมินหลักประกัน
112  ชำระค่าตรวจสอบหลักประกัน
113  ชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
114  สมัครสมาชิกสมทบ
115  ค่าธรรมเนียมบัตร ATM
116  อื่น ๆ
202  เปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ
204  เปิดบัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์