ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

โดย waew
 วันที่ 22 ม.ค. 2562 เวลา 10:47 น.
 576
UploadImage
UploadImage
UploadImageUploadImage
UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage
UploadImage
UploadImage