สอ.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จก. เยี่ยมชมงาน วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561

โดย moo
 วันที่ 01 ส.ค. 2561 เวลา 14:59 น.
 437
      
           เยี่ยมชมงาน สหกรณ์สู่คนสหกรณ์


                                                      สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

         เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์อุดม จีนประดับ  ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 14 ท่าน เยี่ยมชมดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด  ในด้านการบริหารงานสหกรณ์  ด้านระบบสารสนเทศ และการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกในด้านต่างๆ โดยมีนายสนิท ศรีสุระ รองประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด  คณะกรรมการ และผู้จัดการ ร่วมให้การต้อนรับ

UploadImage    

UploadImage

UploadImage

UploadImage