กรมป่าไม้ จัดโครงการหลักสูตร"ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่" ศึกษาดูงานสอ.ปม วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 03 ก.พ. 2561 เวลา 12:58 น.
 791

 

    กรมป่าไม้ จัดโครงการหลักสูตร "ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่"

ศึกษาดูงาน สอ.ปม.

          เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 กรมป่าไม้ โดยสำนักบริหารงานกลาง ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ" ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด  มีข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน 19 คน  โดยมี กรรมการ  ผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ให้การต้อนรับ และบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมของสหกรณ์
      
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage