ข่าวสารสหกรณ์
  • 25 มี.ค. 2567
 3,387

รวมข่าวสารสหกรณ์ ฉบับเดือนมีนาคม 2567

บทบรรณาธิการโดย : เทียนหอม


สวัสดีเดือนมีนาคมค่ะ เข้าสู่ช่วงฤดูร้อนกันแล้ว ในช่วงนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงต่างจังหวัด มีอากาศค่อนข้างร้อนถึงร้อนมาก และยังต้องเจอกับ ฝุ่น PM 2.5 ปัญหามลพิษทางอากาศ ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพ และยังมีพายุฤดูร้อนที่ทำให้เกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่ เจอทั้งร้อนทั้งฝนและฝุ่นแบบนี้ สมาชิกทุกคนอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ

อีกเรื่องที่ควรระวังกันก็คือ มิจฉาชีพ ซึ่งปัจจุบันมีการระบาดมากขึ้น และมีกลโกงหลายหลากรูปแบบทำให้หลายคนตกเป็นเหยื่อสูญเสียเงินไปมากมาย เพราะฉะนั้นต้องมีสติทุกครั้งในการทำธุรกรรมใดๆก็ตาม และอย่าหลงเชื่อให้ข้อมูลส่วนตัวกับแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ เพื่อไม่ให้ทุกคนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ สอ.ปม.จึงได้เตือนภัยในการป้องกันตัวจากกลโกงต่างๆ เพื่อให้สมาชิกรู้ทันมิจฉาชีพ ป้องกันการดูดเงินในบัญชี คลิ๊กอ่านต่อ


เนื้อหาสำคัญของข่าวในรอบเดือนมีนาคม 2567 สหกรณ์ได้รวบรวมไว้ดังนี้

 

สรุปข่าวจากโต๊ะประชุม คณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 สรุปสาระสำคัญแจ้งให้สมาชิกทราบ ดังนี้ คลิ๊กอ่านต่อ


ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ทุกประเภท เริ่ม 1 มี.ค.67

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ทุกประเภท* ยกเว้น เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ , เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบกิจการ , เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อที่ดิน ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป คลิ๊กอ่านต่อสอ.ปม. ร่วมวางพานพุ่มวันสหกรณ์แห่งชาติ ในวันจันทร์ที่ 26 ก.พ. 67

ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด โดยนายธนโรจน์ โพธิสาโร ประธานกรรมการ นายณรงค์ มหรรณพ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 นายภูดิท จันทะเรือง เลขานุการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ร่วมวางพานพุ่มเพื่อถวายสักการะและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” คลิ๊กอ่านต่อ 

UploadImage

 

สอ.ตำรวจนครบาล จำกัด ศึกษาดูงาน วันพฤหัสบดี ที่ 7 มี.ค. 67

ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2567 สอ.ตำรวจนครบาล จำกัด ได้นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ มาศึกษาดูงานของ สอ.กรมป่าไม้ จำกัด ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบงานด้านการให้บริการสมาชิก และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการบริหารของสหกรณ์ คลิ๊กอ่านต่อ 
 

 

สอ.ปม. บรรยายเรื่องสหกรณ์ให้กับ ข้าราชการบรรจุใหม่ ทส. รุ่นที่ 42 เมื่อวันอังคาร ที่ 12 มี.ค. 67 ผ่านทาง Zoom

เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดโครงการฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 42 จำนวน 148 คน และได้ให้เกียรติสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เข้าร่วมบรรยาย คลิ๊กอ่านต่อ 


สอ.มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ จำกัด ศึกษาดูงาน วันอังคาร ที่ 19 มี.ค. 67

ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด ได้มาศึกษาดูงาน เกี่ยวกับระบบงานด้านธุรกรรมออนไลน์ ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด และแลกเปลี่ยนข้อมูลในการบริหารงานสหกรณ์ คลิ๊กอ่านต่อ


UploadImage


สอ.ครูพิจิตร จำกัด ศึกษาดูงาน วันพุธ ที่ 20 มี.ค. 67

ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด ได้มาศึกษาดูงาน เกี่ยวกับระบบโปรแกรม Application และระบบบริการสมาชิกทางออนไลน์ต่างๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด คลิ๊กอ่านต่อสอ.สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด ศึกษาดูงาน วันศุกร์ ที่ 22 มี.ค. 67

ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำกัด ได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการสมาชิกผ่านระบบ Application ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด คลิ๊กอ่านต่อ


สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ 2567
UploadImage