สาระน่ารู้
  • 19 ก.ย. 2565
 1,762

บริหารเงินง่ายๆ หลังเกษียณ

ในเดือนกันยายนของทุกปีเป็นเดือนแห่งการเกษียณอายุราชการ เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่มีอายุครบ 60 ปี และเป็นเดือนสุดท้ายในการปฏิบัติงานก่อนจะเริ่มต้นชีวิตในวัยเกษียณ สมาชิกหลายท่านคงเป็นกังวลไม่น้อยว่าหลังจากที่เกษียณไปแล้วจะบริหารจัดการเงินของตนเองอย่างไร ด้วยเงินบำนาญ เงินบำเหน็จรายเดือนที่ได้รับน้อยกว่าตอนที่รับราชการ หรือบางท่านรับบำเหน็จเป็นเงินก้อนเพียงครั้งเดียว

สหกรณ์จึงมีแนวทางให้สมาชิกบริหารจัดการเงินของท่านเพื่อให้มีเงินเหลือพอใช้จ่ายในแต่ละเดือนโดยที่ไม่ต้องรับภาระในการส่งกับสหกรณ์มากเกินไป อีกทั้งมีแนวทางบริหารการเงินของท่านเพื่อให้เกิดผลงอกเงยออกดอกออกผล

 

 

UploadImage

ลดภาระค่าใช้จ่าย
การลดภาระค่าใช้จ่าย สมาชิกสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยการ Refinance หนี้สินที่มีอยู่กับสหกรณ์

ปรับสัญญาเป็นกู้หุ้น
เมื่อสมาชิกเกษียณอายุราชการแล้วยังคงมีหนี้กับสหกรณ์อยู่ไม่เกิน 90% ของทุนเรือนหุ้น สามารถปรับสัญญาเป็นกู้หุ้นโดยใช้หุ้นค้ำประกัน เพื่อขยายเวลาการผ่อนชำระเพราะสามารถผ่อนได้ถึง 360 งวด ทำให้ลดภาระการผ่อนชำระหนี้รายเดือนจากเดิมลงได้ นอกจากลดภาระหนี้ต่อเดือนแล้วสมาชิกยังสามารถลดหรืองดส่งค่าหุ้นรายเดือนลงได้อีกด้วย อ่านรายละเอียดการลดหรืองดส่งค่าหุ้นรายเดือน คลิ๊ก 


UploadImage

เกษียณเปี่ยมสุข...ออมเงิน เพิ่มรายได้ 

การเพิ่มรายได้ เงินที่สมาชิกได้รับหลังจากเกษียณอายุราชการไม่ว่าจะเป็น เงินจาก กบข. กสจ. เงินบำเหน็จดำรงชีพ เงินบำนาญ เป็นเงินก้อนเพียงครั้งเดียวที่ได้รับหลังเกษียณอายุราชการ สมาชิกเกษียณสามารถนำเงินที่ได้รับไปทำให้งอกเงยและสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น โดยการนำมาฝากกับสหกรณ์ เป็นการลงทุนที่มีความปลอดภัย มีความเสี่ยงต่ำ และได้รับผลตอบแทนด้วยอัตราดอกเบี้ยสูง

บัญชีออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
เป็นบัญชีที่เปิดขึ้นสำหรับสมาชิกเกษียณ สมาชิกสามารถนำเงินที่ได้รับจากการเกษียณมาฝากกับสหกรณ์ได้ โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากถึง 3.00% ต่อปี สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม สมาชิกสามารถอ่านรายละเอียดบัญชีออทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข ได้ที่นี่ (คลิ๊ก)

 

 

UploadImage

 

จะเห็นได้ว่าสมาชิกได้รับผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยสูง เงินฝากคงอยู่ดอกเบี้ยงอกเงย สมาชิกที่เกษียณอายุราชการสามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุขได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป เพียงแค่กรอกแบบฟอร์มคำขอเปิดบัญชีออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซด์สหกรณ์ในหัวข้อ 7.5 (คลิ๊กดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาหนังสือสั่งจ่ายจากกรมบัญชีกลาง

           

การบริหารจัดการ การวางแผนการเงินในวัยเกษียณเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วหากสมาชิกมีรายรับจากเงินบำเหน็จ บำนาญ เพียงทางเดียว การลดรายจ่ายต่างๆ เพื่อให้เงินเดือนเหลือพอใช้จ่าย และการนำเงินที่ได้รับหลังเกษียณอายุราชการมาฝากกับสหกรณ์ก็จะได้รับดอกเบี้ยจากการออมทรัพย์ เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะทำให้สมาชิกเกษียณบริหารการเงินให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด