ข่าวสารสหกรณ์
  • 12 ม.ค. 2564
 16,692

แจ้งปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 63 เสนอที่ประชุมใหญ่เงินปันผล 5.50% เงินเฉลี่ยคืน 14%

 

Highlight

  • แจ้งเงินปันผล 5.50% เงินเฉลี่ยคืน 14% (หากที่ประชุมใหญ่อนุมัติ)
  • สมาชิกและสมาชิกสมทบ จะได้รับ SMS แจ้งยอดเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืนในวัน ที่ 21 ม.ค. 64
  • สมาชิกและสมาชิกสมทบ จะสามารถเบิกถอนเงินปันผล - เงินเฉลี่ยคืน ได้ตั้งแต่ วันที่ 6 ก.พ. 64 เวลาประมาณ 18.00 น. 

 

สรุปผลการดำเนินงานในปี 2563 สหกรณ์มีผลกำไรทั้งสิ้น 635 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ ในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเสนอจ่ายเงินปันผล 5.50% และเงินเฉลี่ยคืน 14%

 

สมาชิกทุกท่านจะได้รับ SMS แจ้งยอดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ของท่าน ในวันที่ 21 ม.ค. 2564 และสมาชิกยังสามารถตรวจสอบยอดเงินปันผลได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางดังนี้

1. Application Forest CO-OP

2. ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ โทร 02 579 8899 กด 6

3. ทางเว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com คลิ๊ก “เข้าระบบสหกรณ์ออนไลน์”


UploadImage

และหากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีแล้ว สมาชิกจะสามารถเบิกถอนเงินปันผล - เงินเฉลี่ยคืน ได้ในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลาประมาณ 18.00 น. เป็นต้นไป

 

โดยสหกรณ์จะโอนเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน ตามความประสงค์ที่สมาชิกแจ้งไว้กับทางสหกรณ์ สำหรับสมาชิกที่ให้สหกรณ์โอนเงินปันผล-เฉลี่ยคืน เข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์

สมาชิกสามารถใช้บัตรสหกรณ์ ATM Click CO-OP Card เบิกถอนผ่าน ตู้ ATM สหกรณ์ , ตู้ ATM กรุงไทย ,ตู้ ATM ออมสิน 
หรือ เบิกถอนผ่าน บัตร ATM กรุงไทย ที่ผูกบัญชีไว้กับสหกรณ์ ผ่านตู้ ATM กรุงไทย ทั่วประเทศ  (คลิ๊กดูวิธีกดเงินสหกรณ์ ด้วยบัตร ATM กรุงไทย)

 

UploadImage
UploadImage
 

 

InfographicUploadImage

UploadImage

UploadImage