สหกรณ์ดิจิทัล
  • 11 ส.ค. 2563
 2,806

สมาชิกสอ.ปม. ปรับตัวอย่างไรสู่ยุคใหม่ “New Normal“

 

ภาวะวิกฤตโควิด-19 ที่เริ่มแพร่ระบาดตั้งแต่ธันวาคม 2562 และยังไม่มีท่าทีว่าจะสิ้นสุดนั้นทำให้เราต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดำเนินชีวิตในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า New Normal ซึ่งมีความหมายตามที่ราชบัณฑิตยสภาได้บัญญัติไว้ว่า New Normal คือ ความปรกติใหม่, ฐานวิถีชีวิตใหม่


วิถี New Normal แบบ สอ.ปม.

การปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตใหม่ได้เปลี่ยนแปลงทุกๆ กลุ่มสังคม กลุ่มอาชีพ รวมถึงสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัดด้วย ในปัจจุบันสหกรณ์มีการปรับเปลี่ยนการให้บริการสมาชิกเพื่อให้เข้ากับยุค New Normal ซึ่งสมาชิกต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำธุรกรรมต่างๆกับสหกรณ์ให้เข้ากับฐานวิถีชีวิตใหม่ จากเดิมที่ต้องเข้ามาติดต่อทำธุรกรรมที่สหกรณ์เองหรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ แต่ปัจจุบันนั้นสมาชิกสามารถทำธุรกรรมได้แม้อยู่ที่บ้านผ่านสมาร์ทโฟน ซึ่งเป็นการปรับตัวในยุคใหม่ New Normal อีกทั้งยังเป็นการปรับตัวสู่สหกรณ์ยุคใหม่ 4.0 โดยมีธุรกรรมต่างๆที่ปรับเปลี่ยนการให้บริการ ดังนี้

UploadImage
 

1. การตรวจสอบข้อมูลผ่าน App Forest CO-OP

สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลผ่าน App Forest CO-OP ไม่ว่าจะเป็น หุ้น เงินฝาก เงินกู้ บริการเงินกู้ สิทธิ์การกู้สามัญคงเหลือ ภาระค้ำประกัน ปันผล รายการเรียกเก็บ ใบเสร็จ สวัสดิการ หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ประกันชีวิต และข้อมูลของสมาชิก ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทุกเวลา สำหรับสมาชิกที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลด App Forest CO-OP สามารถดาวน์โหลดได้ ระบบ IOS ไปที่ AppStore พิมพ์ค้นหา “ forest co-op ” ระบบ Android ไปที่ PlayStore พิมพ์ค้นหา “สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด” คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด App


UploadImage
 

2. กู้สามัญดิจิทัลผ่าน App Forest CO-OP

สหกรณ์เปิดให้กู้ผ่าน Application ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย.2563 จากเดิมที่สมาชิกยื่นกู้ผ่านเคาน์เตอร์สหกรณ์หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เมื่อสหกรณ์ได้พัฒนาระบบ Application เรียบร้อยแล้วนั้นสมาชิกสามารถกู้ผ่าน App Forest CO-OP ได้อย่าง ง่าย สะดวกและรวดเร็ว แต่สำหรับสมาชิกที่ยื่นกู้สามัญดิจิทัลในครั้งแรก สมาชิกจะต้องส่งเอกสารคำขอกู้สามัญดิจิทัล ดาวน์โหลดแบบฟอร์มในหัวข้อ 2.19 แนบสำเนาบัตรประชาชนและสลิปเงินเดือนมี.ค.และสลิปเงินเดือนปัจจุบัน มายื่นที่เคาน์เตอร์สหกรณ์หรือส่งทางไปรษณีย์มาก่อนจึงจะทำการกู้สามัญดิจิทัลผ่าน App Forest CO-OP ได้ ซึ่งเอกสารใช้ยื่นเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเงินกู้สามัญดิจิทัล 

3. การถอน-โอน ผ่าน Application Line

สมาชิกสามารถถอนเงินโดยที่ไม่ต้องเข้ามาที่สหกรณ์เพียงแค่ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอถอนผ่านเว็บไซด์ของสหกรณ์ในหัวข้อ11.3 แนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือไทยพาณิชย์ พร้อมถ่ายภาพคำขอถอนแล้วส่งมาในLine สหกรณ์ โดยถอนขั้นต่ำ 1 หมื่นบาท และไม่เกิน 2 แสนบาทต่อบัญชี/ต่อวัน ถอนได้ทุกบัญชียกเว้นบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ บัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง และบัญชีที่มีเงื่อนไขการถอนที่ต้องลงลายมือชื่อเกินกว่า 1 คน เสียค่าธรรมเนียมการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือไทยพาณิชย์รายการละ 15 บาท คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด ถอน-โอน ผ่าน line  

4. การโอนเงินผ่าน APP ธนาคาร

สมาชิกสามารถทำธุรกรรมการฝากเงิน การชำระธุรกรรมด้านต่างๆ ผ่าน Application กรุงไทยNext,SCB EASY,TMB Touch ด้วยตนเองง่ายๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยระบบที่ทันสมัย ปลอดภัย และยังไม่เสียค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมอีกด้วย คลิ๊กที่นี่เพื่อดูขั้นตอนการโอนเงินผ่าน App 

5. การจัดส่งเอกสาร ผ่าน Line สหกรณ์

สมาชิกสามารถส่งเอกสารผ่าน Application Line แทนการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ในการทำธุรกรรมบางประเภท เช่น การยื่นเอกสารขอรับสวัสดิการ เอกสารเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล เพิ่มหุ้น ลดหุ้น เปลี่ยนแปลงการฝากเงินรายเดือน ซึ่งการส่งเอกสารผ่าน Application Line สะดวก รวดเร็ว และทันต่อความต้องการของสมาชิก หากสมาชิกที่ยังไม่ได้เพิ่มเพื่อน Line@ สามารถเพิ่มเพื่อนกับสหกรณ์ได้เพียงค้นหา @forestcoop ใน Application Line

 

จากรูปแบบการให้บริการทางด้านเทคโนโลยี ที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้นนั้น  นับเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการทำธุรกรรมเพื่อให้สมาชิกทันต่อการก้าวสู่ยุคดิจิทัล และยังเข้าสู่ยุค New Normal ไม่ว่าอยู่ที่ไหนสมาชิกก็สามารถทำธุรกรรมได้ง่ายๆเพียงแค่ปลายนิ้ว