สาระน่ารู้
  • 01 ก.ค. 2563
 25,220

2 วิธี ถอน-โอน เงินฝาก กับสหกรณ์ สะดวกไม่ต้องเดินทาง

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้เพิ่มช่องทางการถอน-โอนเงินให้สมาชิก เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่สมาชิกที่อยู่ในส่วนภูมิภาค หรือ สมาชิกที่ไม่สะดวกมาทำธุรกรรมที่สหกรณ์ โดยได้กำหนดวิธีการถอน-โอนเงิน ไว้ให้สมาชิกได้ใช้บริการด้วยกัน 2 ช่องทาง ดังนี้


UploadImage
 

1.  ถอน-โอน โดยส่งคำขอทางไปรษณีย์  ฟรีค่าธรรมเนียม

  • ถอนได้ทุกบัญชี ไม่จำกัดจำนวนการถอนเงิน
  • บัญชีออมทรัพย์พิเศษถอนได้เดือนละ 3 ครั้ง หากถอนเกิน 3 ครั้ง เสียค่าธรรมเนียม 1% ของยอดที่ถอน แต่ต้องไม่น้อยกว่า 300 บาท


จากเดิมที่สหกรณ์ได้มีการให้สมาชิกถอนเงินฝากโดยใช้แบบฟอร์มใบถอนเงินเดิม (สีชมพู) โดยสมาชิกที่ต้องการจะถอนเงินต้องติดต่อสหกรณ์เพื่อให้จัดส่งใบคำขอถอนเงิน แล้วส่งให้กับสมาชิกทางไปรษณีย์ ซึ่งอาจทำให้สมาชิกที่อยู่ในส่วนภูมิภาคหรือพื้นที่ห่างไกล ที่มีความจำเป็นต้องถอนเงิน ได้รับความล่าช้าในการจัดเตรียมส่งเอกสารต่างๆ

 

ใหม่!! เพิ่มบริการ "ดาวน์โหลดใบถอนเงิน ผ่านเว็บไซต์สหกรณ์" ได้แล้ว

ดังนั้นเพื่อเพิ่มความสะดวกแก่สมาชิกในการถอนเงิน สหกรณ์จึงได้เพิ่มเอกสารแบบฟอร์มใบถอนเงิน ให้สมาชิกสามารถทำการดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้วยตัวเองได้ที่ เว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com หัวข้อดาวน์โหลดเอกสาร ที่ 7.9 
 

โดยมีขั้นตอนการถอนดังนี้

• ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอถอน “คลิ๊กตรงนี้”

• กรอกเอกสารให้เรียบร้อย

• ส่งคำขอถอนพร้อมเอกสารแนบดังนี้
  - สมุดบัญชีเงินฝากที่ต้องการถอน (เล่มจริง)
  - สำเนาบัตรประชาชน
  - กรณีให้สหกรณ์โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย / ไทยพาณิชย์ ให้ส่งสำเนาหน้าสมุดบัญชีมาด้วย โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อสมาชิกเท่านั้น

• ส่งมาที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ตู้ปณ.169 ปณศ. จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 


UploadImage
 

2. ถอน-โอน โดยส่งคำขอผ่าน Line สหกรณ์ ฟรีค่าธรรมเนียม

 

**เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 สมาชิกสามารถ ถอน - โอน ได้ทุกบัญชี ไม่จำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำได้ เป็นกรณีพิเศษ**

  • ถอนได้ทุกบัญชีสหกรณ์ ยกเว้นบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง และ บัญชีที่มีเงื่อนไขการถอนที่ต้องลงลายมือชื่อเกินกว่า 1 คน
  • บัญชีออมทรัพย์พิเศษถอนได้เดือนละ 3 ครั้ง หากถอนเกิน 3 ครั้ง เสียค่าธรรมเนียม 1% ของยอดที่ถอน แต่ต้องไม่น้อยกว่า 300 บาท

 

ตามที่สหกรณ์ได้มีมาตรการช่วยเหลือสมาชิกในการ ลดความเสี่ยงจากการเดินทางมาทำธุรกรรมของสมาชิก ที่มีความจำเป็นต้องถอนเงิน ในช่วงเวลา LockDown จากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ในปี 2563 นั้น สหกรณ์จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีถอน-โอน ผ่าน Application Line ขึ้นมาให้สมาชิกได้ใช้บริการในช่วงเวลาวิกฤตินั้น ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากสมาชิก ในการ ถอน-โอน ด้วยวิธีนี้เป็นจำนวนมาก

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด พิจารณาแล้วว่า เพื่อการให้บริการสมาชิกที่มีความจำเป็นต้องถอนเงิน และอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม ของสมาชิกต่อไป สหกรณ์จึงได้กำหนดให้การถอน-โอน โดยส่งคำขอถอนผ่าน Line สหกรณ์นั้น ยังเปิดให้บริการแก่สมาชิกต่อไป ซึ่งสมาชิกสามารถทำการดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้วยตัวเองได้ที่ เว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com หัวข้อดาวน์โหลดเอกสาร ที่ 11.3 

 

โดยมีขั้นตอนการถอนดังนี้

• ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอถอน “คลิ๊กตรงนี้”  

• กรอกเอกสารให้เรียบร้อย

• ถ่ายภาพคำขอถอนให้ชัดเจน แล้วส่งมาที่ Line สหกรณ์ (@forestcoop)

• กรณีให้สหกรณ์โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย / ไทยพาณิชย์ ให้ถ่ายภาพสำเนาหน้าสมุดบัญชีส่งมาด้วย โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อสมาชิกเท่านั้น

**กรณีไม่มีแบบฟอร์มให้ทำบันทึกข้อความซึ่งเขียนด้วยลายมือตนเองให้มีรายละเอียด วันที่ ชื่อ เลขที่สมาชิก แจ้งว่ามีความประสงค์ถอนเงินจำนวนเท่าใด? จากบัญชีใด? เพื่อโอนไปบัญชีใด? ของสมาชิกพร้อมลงลายมือชื่อเจ้าของบัญชี


การรับเงิน

สมาชิกที่ยื่นคำขอถอน-โอน พร้อมส่งหลักฐานครบถ้วนจะได้รับเงินดังนี้

  • ส่งคำขอก่อน 10.00 น. จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายในเวลา 12.00 น. ของวันดังกล่าว
  • ส่งคำขอระหว่างเวลา 10.00-13.00 น. จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายในเวลา 15.00 น. ของวันดังกล่าว


หากมีข้อสงสัยสมาชิกสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 02 5797070 หรือทาง Line Official : @forestcoop

 

Infographic


UploadImage


เอกสาร