ข่าวสารสหกรณ์
  • 14 ก.ค. 2563
 6,183

สานฝันคนอยากมีบ้านกู้บ้านผ่อนสบาย กับเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ พร้อมข้อเสนอพิเศษ ดอกเบี้ย 0% 12 เดือน

 

บ้านคือที่อยู่อาศัยและที่ที่ทำให้สุขกายสบายใจ ให้ความอบอุ่น ความปลอดภัยเมื่อมีบ้าน การตัดสินใจมีบ้านจึงเป็นการเริ่มต้นการวางรากฐานความมั่นคงให้กับชีวิต สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จึงส่งเสริมให้สมาชิกมีบ้าน มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ภายใต้แนวคิดนกน้อยรู้ทำรังเพื่อวันข้างหน้า โดยเปิดให้เงินกู้พิเศษ มีวัตถุประสงค์ในการกู้หลายประเภทครอบคลุมทุกความต้องการของสมาชิก รวมถึงเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะด้วย 

การกู้พิเศษเพื่อการเคหะกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ สมาชิกจะได้รับความคุ้มค่านอกจากจะช่วยทำให้ฝันของการมีบ้านเป็นจริงแล้ว สมาชิกยังได้รับสิทธิประโยชน์อีกมากมาย สหกรณ์จึงรวบรวมเหตุผลที่สมาชิกต้องกู้พิเศษกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ดังนี้
 

UploadImage
 

1. อัตราดอกเบี้ยต่ำ
อัตราดอกเบี้ยเป็นเหตุผลสำคัญในการตัดสินใจกู้ สหกรณ์จึงให้สมาชิกสามารถกู้ได้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ โดยมี 3 ประเภทดังนี้
 

ประเภทที่ 1 (0% 12 เดือนแรก) เดือนที่ 13-24 อัตราดอกเบี้ย 2.90% ต่อปี

ปีที่3เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ย 4.85% ต่อปี มีเงื่อนไขห้ามไถ่ถอนในระยะเวลาภายใน 5ปี
ประเภทที่ 2  (0% 6 เดือนแรก) เดือนที่ 7-24 อัตราดอกเบี้ย 3.90% ต่อปี

ปีที่3เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ย 4.85% ต่อปี มีเงื่อนไขห้ามไถ่ถอนในระยะเวลาภายใน 3ปี
ประเภทที่ 3 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามประกาศสหกรณ์ ปัจจุบัน 4.85% ต่อปี

ซึ่งสมาชิกจะไถ่ถอนเมื่อใดก็ได้ไม่เสียค่าธรรมเนียม

 

2. หลักเกณฑ์การกู้ง่ายและวงเงินอนุมัติสูง

หลักเกณฑ์การกู้ง่ายเพียงแค่ส่งค่าหุ้นมาแล้ว 6 งวดเดือนและมีมูลค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเงินกู้ และต้องมีสัดส่วนของจำนวนเงินชำระหนี้รายเดือนต่อรายได้รายเดือนไม่เกินร้อยละ 70 โดยมีวงเงินกู้ที่อนุมัติสูงสุดถึง 8,000,000 บาท

 

3. ผ่อนสบายนานสูงสุด 30 ปี

ผ่อนชำระได้สูงสุด 30 ปี (360 งวด) ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ สมาชิกจึงสามารถผ่อนชำระแบบสบายไร้กังวลมีเงินเดือนเหลือใช้จ่ายในแต่เดือน อีกทั้งระยะเวลาการผ่อนชำระที่สามารถผ่อนได้ถึงอายุ 70 ปี แม้เกษียณอายุราชการแล้วก็ยังสามารถหักชำระกับสหกรณ์ได้
 

UploadImage
 

4. กู้ได้ 100% ของราคาประเมิน

กู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดินหรือห้องชุด กู้ได้ 100% ของราคาประเมิน

• เมื่อหลักประกันเป็นบ้านพร้อมที่ดิน จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 4,000,000 บาท

• เมื่อหลักประกันเป็นกรรมสิทธิ์ห้องชุด จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 2,500,000 บาท

 

5. ได้รับเงินเฉลี่ยคืน

สมาชิกจะได้รับเงินเฉลี่ยคืนจากดอกเบี้ยที่จ่ายไปทั้งหมดในปีนั้น โดยสมาชิกจะเสียดอกเบี้ยน้อยกว่าประกาศของสหกรณ์ เช่น สมาชิกเสียอัตราดอกเบี้ย 5.25% ต่อปี สหกรณ์จ่ายเงินเฉลี่ยในปีนั้น 14% สมาชิกจะเสียดอกเบี้ยจริงเพียงแค่ 4.51% ต่อปี

 

6. ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการจดจำนอง

โดยปกติค่าธรรมเนียมในการจดจำนองจะอยู่ที่ 1% ของราคาบ้าน แต่การกู้พิเศษเพื่อการเคหะกับสหกรณ์ สมาชิกไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการจดจำนองไม่ว่าจะกู้ในยอดเท่าไรก็ตาม ทำให้สมาชิกสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไปได้

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ คลิ๊ก

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ช่วยสานฝัน คนอยากมีบ้าน