สหกรณ์ดิจิทัล
  • 11 เม.ย. 2563
 1,578

ไทยพาณิชย์กำลังดำเนินการจัดส่งบัตร ATM ไปยังธนาคารสาขาที่ท่านขอเปิดใช้บัตร

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศยกเลิกการใช้บัตร ATM แบบแถบแม่เหล็กนั้น ทำให้สมาชิกและสมาชิกสมทบบางท่านที่ใช้บัตรสหกรณ์ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ ใช้งานไม่ได้ตั้งแต่ 16 มกราคม 2563 หากท่านอยู่ในกลุ่มที่ยังไม่ได้ยกเลิกหรือแจ้งปิดบัญชีไทยพาณิชย์ และยังคงมีรายการเคลื่อนไหวในบัญชี
ทางสหกรณ์ได้ประสานไปยังธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อให้ธนาคารทำบัตรสหกรณ์ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ใหม่ที่เป็นแบบชิปการ์ด ซึ่งคาดว่าจะได้รับประมาณสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 นั้น ตามรายละเอียดลิ้งก์นี้
UploadImage
ขณะนี้ทางธนาคารไทยพาณิชย์ขอแจ้งให้ทราบอีกครั้งว่า กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการจัดส่งบัตรไปยังธนาคารสาขาที่ท่านขอเปิดใช้บัตร และภายในวันที่ 20-24 เม.ย. 63 สหกรณ์จะจัดส่งหนังสือ แจ้งให้สมาชิกไปรับบัตร ATM ที่สาขาที่ได้รับบัตร ATM ในครั้งแรก