ข่าวสารสหกรณ์
  • 25 มี.ค. 2563
 1,306

ให้ทุกการรักษาไม่เป็นเรื่องกังวลอีกต่อไป! เงินกู้สามัญ เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล

 

Highlight

  • ดอกเบี้ย 5.80%
  • กู้เพื่อซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือเพื่อค่ารักษาพยาบาล
  • ผ่อนชำระนาน 12 งวด 
  • ส่งเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน
  • จำนวนเงินให้กู้เมื่อรวมกับสิทธิ์กู้ฉุกเฉินแล้วต้องไม่เกิน 90% ของทุนเรือนหุ้น และภาระการชำระหนี้ต้องไม่เกิน 70% ของรายได้

เพิ่มหลักประกันความมั่นคงของชีวิต คลายกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายยามเจ็บป่วย

การเจ็บไข้ได้ป่วยจากโรคภัยต่างๆ เป็นเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และยังนำมาซึ่งภาระค่าใช้จ่าย ที่บางครั้งเงินสำรองที่เก็บไว้อาจไม่พอค่ารักษาพยาบาล สอ.ปม. จึงมีโครงการ เงินกู้สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล ที่ทำให้ทุกการรักษาไม่เป็นปัญหา และเป็นเรื่องกังวลสำหรับสมาชิกอีกต่อไป เดิมทีนั้น เงินกู้สามัญประเภทนี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้สมาชิกสร้างความมั่นคง สนับสนุนให้ได้ออมเงินสะสมระยะยาว โดยการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบต่างๆ เพื่อเป็นหลักประกันคุ้มครองในอนาคตสำหรับตนเองและครอบครัว แต่ สอ.ปม. ได้คำนึงถึงความจำเป็น ในยามที่สมาชิกเจ็บป่วย ซึ่งในการรักษาแต่ละครั้งทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมากมาย สอ.ปม.จึงเป็นเสมือนเกราะป้องกันภัยให้กับสมาชิก ที่แม้ว่าสวัสดิการของรัฐก็ไม่อาจครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลได้ทั้งหมด

 

อ่านรายละเอียดเงินกู้สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว คลิ๊ก


UploadImage