ข่าวสารสหกรณ์
  • 04 มี.ค. 2563
 1,645

ไทยพาณิชย์เลื่อนกำหนดการออกบัตร ATM แล้วเสร็จ เม.ย. 63

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศยกเลิกการใช้บัตร ATM แบบแถบแม่เหล็กนั้น ทำให้สมาชิกและสมาชิกสมทบบางท่านที่ใช้บัตรสหกรณ์ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ ใช้งานไม่ได้ตั้งแต่ 16 มกราคม 2563 หากท่านอยู่ในกลุ่มที่ยังไม่ได้ยกเลิกหรือแจ้งปิดบัญชีไทยพาณิชย์ และยังคงมีรายการเคลื่อนไหวในบัญชี
ทางสหกรณ์ได้ประสานไปยังธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อให้ธนาคารทำบัตรสหกรณ์ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ใหม่ที่เป็นแบบชิปการ์ด ซึ่งคาดว่าจะได้รับประมาณสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 นั้น ตามรายละเอียดลิ้งก์นี้
UploadImage
ขณะนี้ทางธนาคารไทยพาณิชย์ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ และขอแจ้งให้ท่านที่กำลังรอรับบัตรใหม่ทราบว่า บัตรสหกรณ์ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ที่เป็นแบบชิปการ์ด จะจัดทำเสร็จเรียบร้อยในต้นเดือนเมษายน 2563 ทั้งนี้ ทางสหกรณ์ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงสำหรับความล่าช้า และส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกแก่ท่านสมาชิก หากบัตรดังกล่าวจัดทำเรียบร้อยแล้ว สหกรณ์จะมีหนังสือแจ้งให้ท่านทราบ เพื่อให้ไปรับบัตรที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาที่ท่านเปิดบัญชีไว้