สอ.สภาวิจัยแห่งชาติ จก. เยี่ยมชม สอ.ปม

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 21 ธ.ค. 2560 เวลา 14:06 น.
 663

สอ.สภาวิจัยแห่งชาติ จก. เยี่ยมชม สอ.ปม. 
เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560

            นายเอนก  บำรุงกิจ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สภาวิจัยแห่งชาติ จำกัด  นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 17 ท่าน เยี่ยมชม สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด โดยมีนางสาวอารยา  บุญยะศิรินันท์ ประธานกรรมการดำเนินการ ให้การต้อนรับ พร้อมคณะกรรมการท่านอื่น ๆ และผู้จ่ัดการแต่ละฝ่าย บรรยายสรุปภาพรวมขององค์กร


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage