กู้ฉุกเฉินผ่านระบบ CO-OP Phone สามารถทำการกู้ง่าย โดยที่ไม่ต้องไปที่สหกรณ์
 681

UploadImage

กู้ฉุกเฉินผ่านระบบ CO-OP Phone สามารถทำการกู้ง่าย โดยที่ไม่ต้องไปที่สหกรณ์

เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID 19 โดยมีขั้นตอนการกู้ฉุกเฉินดังนี้

1. โทร 02 5798899

2. กดหมายเลขสมาชิก ตามด้วย #

3. กดยืนยันเลขสมาชิก ตามด้วย #

4. กดรหัสผ่าน 4 หลัก

5. กด 8 เพื่อขอกู้

   - กู้เต็มสิทธิ์ กด 1 ต้องมีเงินเดือนคงเหลือหลังกู้ตามหลักเกณฑ์

   - กู้ระบุจำนวนเงิน กด 2 ต้องมีเงินเดือนคงเหลือหลังกู้ตามหลักเกณฑ์
 

6. เงินกู้ฉุกเฉินจะโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์

7. รับเงินกู้โดยใช้บัตร ATM Click CO-OP Card หรือใช้บัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย ทำรายการโอนผ่านตู้ ATM กรุงไทย

UploadImage
UploadImage

คำแนะนำ

  • ควรใช้โทรศัพท์หรือโทรศัพท์มือถือในการทำรายการ
  • หากท่านจำรหัส CO-OP Phone ไม่ได้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์
  • หากสมาชิกท่านใดต้องการเปลี่ยนรหัส CO-OP Phone ให้กด 9 เลือก ข้อ 3