โครงการวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2562
 1,529

โครงการวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
ครอบรอบ 41 ปี  สู่การออม

 
          ในโอกาสวันออมแห่งชาติ  31 ตุลาคม 2562 สหกรณ์ได้จัดโครงการ 41 ปี สู่การออม เพื่อเป็นการให้สมาชิกได้เห็นความสำคัญของการออมเงินเพื่ออนาคตและชีวิตที่มั่นคง

          โดยมีแคมเปญพิเศษ 31 ตุลาคม 2562 วันเดียวเท่านั้น!!!!!  เพียงสมาชิกและสมาชิกสมทบทุกท่าน เปิดบัญชีใหม่หรือฝากเงิน ขั้นต่ำ 500 บาท สมาชิกสามารถทำธุรกรรมได้ทุกช่องทาง (มาที่สหกรณ์/ผ่านpayment ธนาคารกรุงไทย ไทยพาณิชย์ ธนชาต และทหารไทย  /ธุรกรรมออนไลน์ APP KRUNGTHAI NEXT  SCB EASY หรือ TMB TOUCH)  

UploadImage

          รับไปเลยกระเป๋าผ้ารักออมรักษ์โลก กระเป๋าผ้าดิบกับลายสกรีนที่เป็นเอกลักษณ์ ไม่เหมือนใคร เป็นกระเป๋าอเนกประสงค์ใช้ใส่ของต่างๆ เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก ต้นเหตุภาวะโลกร้อน (Global warming)
 
รายละเอียดง่ายๆ ทำได้ 2วิธี ดังนี้
1. เปิดบัญชีใหม่ ทุกประเภท 500 บาทขึ้นไป (ยกเว้นบัญชีออมทรัพย์พิเศษเปิดขั้นต่ำ 1,000 บาท)

2. ฝากเงินเพิ่ม ทุกประเภท 500 บาทขึ้นไป (ยกเว้นบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง)
ของมีจำนวนจำกัด (1,500 ท่านแรก) สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์การรับกระเป๋าผ้าให้สมาชิก 1 ท่าน ต่อกระเป๋า 1 ใบ
 
          ท่านสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่ง ให้ท่านแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลมายังสหกรณ์ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มหัวข้อ 6.1 แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มแล้วส่งมาให้สหกรณ์ ในช่องทางดังนี้
Fax : 02 579 9774
Line Official Account : @forestcoop
E-mail : forestcoop@gmail.com
ไปรษณีย์ : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
ตู้ปณ.169 ปณศ.จตุจักร กรุงเทพ 10900


          หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อมายังสหกรณ์ได้ที่ Line : @forestcoop Facebook : forestcooppage E-mail : forestcoop@gmail.com โทรศัพท์ : 02 5797070