การให้เงินกู้ฉุกเฉินผ่าน APP
 4,492

สมัครง่าย

เพียงเป็นสมาชิก ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และทำเอกสารคำขอกู้ เพียงครั้งเดียว
คลิ๊กแบบฟอร์มคำขอกู้สำหรับสมาชิก
 

ถอนง่าย
ด้วยบัตรสหกรณ์ ATM CLICK COOP CARD บัตร ATM ธนาคารกรุงไทย บัตร ATM ธนาคารไทยพาณิชย์

 

เงื่อนไขการกู้สำหรับสมาชิก

  • กู้ได้ 2 เท่าของเงินเดือนและไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินค่าหุ้นที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์
  • จำนวนชำระหนี้รายเดือนทุกประเภทไม่เกินร้อยละ 70 ของรายได้รายเดือน
  • ชำระคืนไม่เกิน 12 งวด
  • ​เงินกู้โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ ไม่ถอนได้ดอกเบี้ยเป็นรายวัน

วิธีการกู้ฉุกเฉินผ่าน APP
 

UploadImage
UploadImage
UploadImage