สหกรณ์ ATM Click CO-OP
 6,336

UploadImage

ขั้นตอนการถอนเงินที่ตู้ ATM สหกรณ์

 
UploadImage

1. สอดบัตรและใส่รหัสผ่าน


 
UploadImage

2. เลือก "อื่นๆ"


 
UploadImage

3. เลือก "ถอนระบุจำนวน"


 
UploadImage

4. เลือก "ออมทรัพย์"


 
UploadImage

5. ระบุจำนวนเงินที่จะถอน


 
UploadImage

6. เลือกบัญชีที่ต้องการ


 
UploadImage

7. รับเงินสด


 
UploadImage

8. ตรวจสอบยอดเงินและรับสลิป

ขั้นตอนการโอนเงินระหว่างบัญชีของสมาชิก ผ่านตู้ ATM สหกรณ์

 
UploadImage

1. สอดบัตรและใส่รหัสผ่าน


 
UploadImage

2. เลือก "อื่นๆ"


 
UploadImage

3. เลือก "โอนเงิน"


 
UploadImage

4. เลือก "โอนเงินภายในบัตร"


 
UploadImage

5. เลือกโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์


 
UploadImage

6. เลือก "โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์"


 
UploadImage

7. ระบุจำนวนเงิน


 
UploadImage

8. โอนจากบัญชีที่ต้องการ


 
UploadImage

9. เข้าบัญชีที่ต้องการ


 
UploadImage

10.รายการโอนเงินเรียบร้อย

ขั้นตอนการโอนเงินไปยังสมาชิกอื่น ผ่านตู้ ATM สหกรณ์

 
UploadImage

1. สอดบัตรและใส่รหัสผ่าน


 
UploadImage

2. เลือก "อื่นๆ"


 
UploadImage

3. เลือก "โอนเงิน"


 
UploadImage

4. เลือก "โอนเงินภายสหกรณ์ออมทรัพย์"


 
UploadImage

5. เลือกโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์


 
UploadImage

6. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการโอน

 
UploadImage

7. โอนจากบัญชีที่ต้องการ


 
UploadImage

8. ระบุเลขที่บัญชี


 
UploadImage

9. ตรวจสอบความถูกต้อง


 
UploadImage

10. ทำรายการเรียบร้อย

UploadImage


ขั้นตอนการถอนเงินด้วยบัตร ATM สหกรณ์ ที่ตู้ ATM กรุงไทย

 
UploadImage

1. สอดบัตรและใส่รหัสผ่าน

 
UploadImage

2. เลือก ถอนเงิน

 
UploadImage

3. เลือก  "ออมทรัพย์"

 
UploadImage

4. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการ แล้วกดถูกต้อง เสร็จเรียบร้อย


ขั้นตอนการถอนเงินด้วยบัตร ATM สหกรณ์ที่ตู้ ATM ออมสิน

 
UploadImage

1. สอดบัตรและใส่รหัสผ่าน


 
UploadImage

2. เลือก ถอนเงิน


 
UploadImage

3. เลือก บัญชีเผื่อเรียก/ออมทรัพย์


 
UploadImage

4. เลือก  ถอนระบุจำนวน


 
UploadImage

5. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการ แล้วกดถูกต้อง เสร็จเรียบร้อย