ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
 19,756

UploadImageความพอเพียงแห่งชีวิต

  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท (เปิดได้คนละ 1 บัญชี)
  • ฝากโดยหักจากเงินเดือนเท่านั้น และไม่สามารถฝากเพิ่มเป็นเงินสดได้
  • การถอนเงินพร้อมการปิดบัญชี และมีสิทธิ์เปิดบัญชีได้อีก 2 ครั้ง
  • จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค.
  • อัตราดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี

เปิดบัญชี