ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์
 17,620

UploadImageได้เวลาของคนช่างเก็บ

 • สมาชิกใหม่ทุกท่านต้องเปิดบัญชี (เปิดได้คนละ 1 บัญชี)
 • ในระหว่างเป็นสมาชิกจะไม่สามารถปิดบัญชีนี้ได้
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท
 • ฝากโดยหักจากเงินเดือนได้
 • จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค
 • อัตราดอกเบี้ย 1.70% ต่อปี  


UploadImageถอนง่ายๆ ด้วย Application Forest CO-OP GO และ บัตร ATM  

ถอน-โอน ผ่าน Application

 • ถอนด้วย Application Forest CO-OP GO เพื่อโอนไปยังธนาคารกรุงไทย คลิ๊ก เพื่อดูวิธีการโอนเงิน  

ATM Click CO – OP Card

 • กดได้ที่ตู้ ATM สหกรณ์  
 • กดได้ที่ตู้ ATM ธนาคารออมสิน
 • กดได้ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

ATM ธนาคารกรุงไทย

 • กดได้ที่ตู้ ATM กรุงไทย

ATM ธนาคารไทยพาณิชย์

 • กดได้ที่ตู้ ATM ไทยพาณิชย์ (*บัตร ATM ไทยพาณิชย์ ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ม.ค.67*)
คลิ๊ก ดูวิธีกดเงินจากบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ ด้วยบัตร ATM ต่างๆ
 
UploadImage
การฝาก-ถอนเงิน

การฝากเงินสดที่สหกรณ์

 • รับฝากเงินสด ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น.  
 • ฝากเงินสดจำนวนเงินฝากไม่น้อยกว่า 100 บาทต่อครั้ง

การฝากด้วยการโอนผ่าน App CO-OP GO

การฝากด้วยเช็คที่สหกรณ์

 • การฝากเช็คที่สหกรณ์ ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น. 
 • จำนวนเงินฝากเช็ค ต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
 • เช็คที่นำฝากก่อนเวลา 11.30 น. จะบันทึกบัญชีให้ในวันที่นำฝาก หากนำฝากหลังเวลา 11.30 น. จะบันทึกบัญชีในวันทำการถัดไป
 • รับฝากเช็คทุกธนาคาร ยกเว้นเช็คธนาคารแห่งประเทศไทย และเช็คที่สั่งจ่ายชื่อบุคคลประทับตรา A/C PAYEE ONLY

การฝากเงินผ่านธนาคาร

การถอนเงินสดที่สหกรณ์

 • ถอนเงินสดที่สหกรณ์ ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น.
 • ถอนได้ไม่เกินวันละ 1,000,000 บาทต่อหนึ่งบัญชี

การถอนโอนทางไปรษณีย์

 • ถอนเพื่อโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ในนามเจ้าของบัญชีเท่านั้น
 • ต้องมียอดถอนเงินไม่น้อยกว่า 10,000 บาท และไม่เกิน 200,000 บาท ยกเว้นการถอนเงินเพื่อปิดบัญชี
 • ผู้ถอนเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน 15 บาท 

การถอนโอนทาง Line : @forestcoop

 • กรอกคำขอถอนโอนเงินฝาก หัวข้อ 7.10
 • ถอนเพื่อโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ในนามเจ้าของบัญชีเท่านั้น
 • ต้องมียอดถอนเงินไม่น้อยกว่า 10,000 บาท และไม่เกิน 200,000 บาท ยกเว้นการถอนเงินเพื่อปิดบัญชี
 • ผู้ถอนเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน 15 บาท 

การถอนด้วยการโอนผ่าน App CO-OP GO

 • ถอนโดยการโอนจากบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยผ่าน App CO-OP GO ที่ทำการผูกบัญชีกับสหกรณ์ไว้แล้ว  
 • ถอนโอนได้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อวัน คลิ๊กเพื่อดูขั้นตอนการโอน

การถอนโอนที่สหกรณ์เพื่อเข้าบัญชีธนาคาร

 • ถอนเพื่อโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ระหว่างเวลา 08.30 – 13.00 น.
 • ต้องมียอดถอนเงินไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
 • ผู้ถอนเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน 15 บาท

การถอนเป็นเช็ค

 • ถอนจ่ายเป็นเช็ค ระหว่างเวลา 09.00 – 14.00 น.
 • ผู้ถอนเสียค่าธรรมเนียมเช็ค ฉบับละ 25 บาท
 • ใช้เวลา 1 ชั่วโมง เว้นแต่มีเหตุจำเป็น