ภาพกิจกรรมสหกรณ์
  • 28 ก.ย. 2554
 792

ค่ายเยาชนสหกรณ์ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ 18 - 20 ตุลาคม 2551


ค่ายเยาชนสหกรณ์
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
18 - 20 ตุลาคม 2551

ปิดเทอมนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
ส่งเสริมให้บุตรหลานสมาชิกใช้วันหยุดในช่วงปิดเทอมอย่างมีประโยชน์
โดยการจัดค่ายเยาวชนสหกรณ์ขึ้น ในวันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2551ณ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
โดยการจัดค่ายครั้งนี้ มีบุตรหลานสมาชิกสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
ภายในค่ายเยาวชนร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสนุกสนาน
โดยมีวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่า
และยังมีการมอบประกาศนียบัตรให้กับเยาวชนทุกคนที่เข้าค่ายครั้งนี้ด้วย