ภาพกิจกรรมสหกรณ์
  • 28 ก.ย. 2554
 566

กิจกรรมกลุ่ม จ.นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2 จ.พังงา 15 ต.ค. 51


กิจกรรมกลุ่ม จ.นครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 2 จ.พังงา
15 ตุลาคม 2551

ผู้แทนสมาชิกกลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดกิจกรรมกลุ่มครั้งที่ 2
โดยจัดโครงการสัมมนาสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงได้รับ
ในวันที่ 15 ตุลาคม 2551
ณ อุทยานแห่งชาติ ศรีพังงา จ. พังงา