ภาพกิจกรรมสหกรณ์
  • 15 ส.ค. 2554
 1,451

พิธีเปิดห้องประชุม อาคารกริต สามะพุทธิ เมื่อ 14 มี.ค. 2549พิธีเปิดห้องประชุม 301
อาคารกริต สามะพุทธิ เมื่อ 14 มี.ค. 2549

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2549 พิธีเปิด ห้องประชุมในฝัน ความพยายามของ ดร.ฉวีวรรณ หุตะเจริญ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช ที่ต้องการปรับปรุงห้องประชุมเดิมที่ไม่มีอะไรนัก แอร์ไม่เย็น ให้เป็นห้องประชุมที่มีเทคโนโลยี่ ให้ความสะดวกแก่การประชุม โต๊ะรูปตัวยู พร้อมไมค์ประจำโต๊ะ มีแอลซีดีโปรเจคเตอร์ ประจำห้องนำเสนองานจากคอมพิวเตอร์ได้ทันที แอร์ใหม่เย็นฉ่ำ งบประมาณ ได้รับการสนับสนุนจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด (จำนวน 672,080 บาท)

พิธีเปิด ได้รับเกียรติจาก นายปรีชา จันทร์ศิริตานนท์ ผู้แทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มาเป็นประธานเปิด นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด และ ดร.ฉวีวรรณ หุตะเจริญ และมีข้าราชการเข้าร่วมในพิธีเปิดอีกกว่า 30 ท่าน


.........................................
พิธีเปิดห้องประชุม