ภาพข่าวเยี่ยมดูงาน
  • 28 ก.ย. 2554
 960

ผู้แทนด้านป่าไม้ สาธารณรัฐโมซัมบิค เยี่ยมชมการดำเนินงาน 11 มิถุนายน 2550


ผู้แทนด้านป่าไม้ สาธารณรัฐโมซัมบิค
เยี่ยมชมการดำเนินงาน
11 มิถุนายน 2550

คณะผู้แทนด้านป่าไม้ จากกระทรวงเกษตรแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิค
จำนวน 8 ท่าน เยี่ยมชมการดำเนินงานของ สอ.กรมป่าไม้ จำกัด
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2550
โดยมีนางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์ ประธานกรรมการ
คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ